Misija

Poziv i poslanje Crkve u uvjetima koji obilježavaju suvremeni svijet, osobito urbano društvo, sve je složenije. Potreba izvrsnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja budućih crkvenih djelatnika i službenika postaje uvjet bez kojeg Crkva više nije u mogućnosti učinkovito navještavati evanđeosku poruku u suvremenom kontekstu mega-trendova: globalizacije kulture, demokratizacije, porasta i migracije stanovništva, eksplozije znanja, raspoloživih informacija, komunikacije i tehnologije, svjetske polarizacije bogatstva i znanja, koncentracije svjetskih centara moći odlučivanja i upravljanja, urbanizacije, krize morala, lokalnih i regionalnih sukoba i ratova, te eksponencijalnog intenziviranja životnog ritma. Takav suvremeni društveni kontekst stavlja pred Crkvu i sve Kristove sljedbenike dodatne i vrlo ozbiljne izazove pri njihovom učinkovitom izvršavanju svog poslanja u provođenju posljednje Kristove zapovijedi: Idite i učinite sve narode mojim učenicima…


Vizija

Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku je međunarodna, interdenominacionalna, visoko-školska, znanstvena i nastavna ustanova iz oblasti teoloških znanosti. Svrha Učilišta je pružati teološko obrazovanje, njegovati i promicati teološke znanstvene discipline te obavljati druge srodne djelatnosti na pomoć Božjem narodu radi jačanja vjere.

Učilište osigurava visoko teološko obrazovanje pastorima, svećenicima, propovjednicima, evangelizatorima, vjeroučiteljima i drugim službenicima crkve. Učilišta unapređuje teološku znanost tako što provodi znanstveni i istraživački rad, osposobljava studente za samostalan rad u znanosti, pripremajući ih tako za složenost i različitost pastoralnog rada.

Vjerovanja i načela Visoko evanđeosko teološko učilište suglasna su sa Apostolskim vjerovanjem, Nicejsko-carigradskim vjerovanjem te se temelje na međunarodnom Lausanskom paktu.

 

Vjerovanje - Temeljni dokumenti

Najnovije vijesti