Misija

Misija Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku - visoke škole je promicanje vrijednosti teološkog visokog obrazovanja i duhovnog rasta za službu i poslanja u crkvi, a usred izazova suvremenog društva Misijski poziv i poslanje Crkve u uvjetima koji obilježavaju suvremeni svijet, osobito urbano društvo, sve je složenije. Potreba izvrsnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja budućih crkvenih djelatnika i službenika postaje uvjet bez kojeg Crkva više nije u mogućnosti učinkovito navještavati evanđeosku poruku u suvremenom kontekstu mega-trendova: globalizacije kulture, demokratizacije, porasta i migracije stanovništva, eksplozije znanja, raspoloživih informacija, komunikacije i tehnologije, svjetske polarizacije bogatstva i znanja, koncentracije svjetskih centara moći odlučivanja i upravljanja, urbanizacije, krize morala, lokalnih I regionalnih sukoba i ratova, te eksponencijalnog intenziviranja životnog ritma.

Takav suvremeni društveni kontekst stavlja pred Crkvu i sve Kristove sljedbenike dodatne i vrlo ozbiljne izazove pri njihovom učinkovitom izvršavanju svog poslanja u provođenju posljednje Kristove zapovijedi: Idite i učinite sve narode mojim učenicima...

Vizija

Vizija Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku je biti vodeći evanđeoski centar za učenje i istraživanje Kristo-centričnog poslanja u Istočnoj i Srednjoj Europi te svijetu. Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku je međunarodna, interdenominacionalna, visoko-školska, znanstvena i nastavna ustanova iz oblasti teoloških znanosti. Svrha Učilišta je pružati teološko obra-zovanje, njegovati i promicati teološke znanstvene discipline te obavljati druge srodne djelatnosti na pomoć Božjem narodu radi jačanja vjere. Učilište osigurava visoko teološko obrazovanje pastorima, svećenicima, propovjednicima, evangelizatorima, vjeroučiteljima i drugim službenicima crkve. Učilišta unapređuje teološku znanost tako što provodi znanstveni I istraživački rad, osposobljava studente za samostalan rad u znanosti, pripre-majući ih tako za složenost i različitost pastoralnog rada. Vjerovanja i načela Visoko evanđeosko teološko učilište suglasna su sa Apostolskim vjerovanjem, Nicejsko-carigradskim vjerovanjem te se temelje na međunarodnom Lausanskom paktu.

Učilište svojom misijom i vizijom nastoji povećati vidljivost i prepoznavanje aktivne uloge teologije u kulturnoj, društvenoj i široj sredini.

 

Vjerovanje - Temeljni dokumenti