Svi studenti koji upisuju prvu godinu, prijediplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!

Svi kandidati za upis se automatski razmatraju za program stipendiranja pod uvjetom da do 15. srpnja 2024. podnesu cjelokupni prijavni obrazac za prijavu na studij. Uz ispunjavanje postojećeg obrasca za prijavu studenata i standardnih potrebnih dokumenata, svi kandidati moraju ispuniti obrazac zahtjeva za stipendiju, uključujući pismeno osobno svjedočanstvo o svojoj kršćanskoj vjeri.

Osim toga, kandidati za prijediplomskog studij moraju napisati kratak tematski esej, a kandidati za diplomski studij moraju napisati esej i proložiti primjer prethodnog akademskog rada.

Ove stipendije će primiti 5 kandidata za prijediplomskog studij i 5 kandidata za diplomski studij.

Od svih stipendista se očekuje održavanje zadovoljavajućeg akademskog napretka.

Kandidati mogu biti primljeni na studij čak i ako ne prime stipendiju (ako se, na primjer, za stipendiju prijavi više od pet kandidata, ili nedovoljan broj kandidata zadovolji kriterije). Takvi studenti se mogu još uvijek prijaviti za financijsku pomoć koja se temelji na potrebama.

Pravo na dodjelu, kriteriji za stipendiju

i. Kandidati se moraju prijaviti i biti prihvaćeni kao novi studenti u studijskom programu.
ii. Kandidati se mogu prijaviti kao rezidentni (redovni) ili nerezidentni (izvanredni) studenti.
iii. Program je otvoren za domaće i inozemne kandidate.
iii. Kandidati moraju biti sposobni studirati na hrvatskom ili engleskom jeziku na prijediplomskog razini. Na diplomskom studiju kandidati moraju biti sposobni studirati na engleskom jeziku i moraju priložiti službene rezultate testa poznavanja engleskog jezika u prijavi za stipendiju ili položiti ispit na Veleučilištu prije roka za prijavu.
iv. Kandidati moraju izraziti svoju namjeru završetka programa u redovitom (3 godine prijediplomskog; 2 godine diplomskom) ili udvostručenom/ponavljačkom (6 godina prijediplomskog; 4 godine diplomskom) vremenskom periodu.

Određivanje dobitnika

1. Akademske sposobnosti i prethodna uspješnost >> akademske preporuke, službeni prijepisi svih prethodnih studija; odgovarajući rezultati testa;
2. Kršćanska predanost i služenje >> pastoralna preporuka, izvješće o aktivnostima vezanim za službu i osobna izjava vjere, razgovor;
3. Osobni integritet i vrijednosti >> opće preporuke, osobna izjava vjere, intervju;
4. Sposobnost i potencijal za vodstvo >> preporuke, cjelokupni profil aplikacije, intervju.

Kriteriji za obnovu i zadržavanje stipendije

Dobitnici stipendija mogu zadržati svoje nagrade u svojim uzastopnim godinama studija sve do završetka studija, zadržavajući dobar akademski status i dobar položaj u ukupnom poretku studenata učilišta.

Akademski, od stipendista se očekuje zadržavanje prosjeka ocjena 4,0 / 5,0 i polaganje svih kolegija u godini studija. Student može prenijeti jedan predmet u sljedeću godinu, ali u tom slučaju mora platiti taj kolegij prema postojećem cjeniku u to vrijeme (trenutno 15 Euro po ECTS bodu).

Osim toga, od stipendista se očekuje održavanje aktivnog članstva i redovito pohađanje lokalne crkve i redovito sudjelovanje u studentskim bogoslužjima i molitvama, kao i u drugim duhovnim i akademskim događajima koji se zahtijevaju od studenata.

Stipendije se mogu opozvati u sljedećim slučajevima:

i. Neodržan prosjek ocjena 4,0.
ii. Neuspjeh u završetku jednog kolegija (u skladu s punim ili polugodišnjim planom) u određenoj akademskoj godini.
iii. Ako je student podvrgnut disciplinskom postupku prema propisima učilišta.
iv. Ako student ima dugovanja prema instituciji koja ostaju nepodmirena.
v. Izostanak sudjelovanja u potrebnim studentskim događajima, bogoslužjima i molitvenim sastancima, ili neodržavanje aktivnog članstva u lokalnoj crkvi.
VI. Odlazak s Veleučilišta iz bilo kojeg razloga.

Studenti koji zbog izvanrednih okolnosti, kao što su ozbiljni zdravstveni problemi, mogu se obratiti Vijeću Veleučilišta kako bi regulirali svoju stipendiju.

Poveznica: dokumenti potrebni za upis
Poveznica: prijavni obrazac za stipendiju