Riječ dekana

Živimo u svijetu velikih promjena i sve složenijih duhovnih izazova. Od Kristovih se sljedbenika traži ne samo da budu pozorni na ono što im Bog govori kroz biblijsku objavu, nego i da razumiju što im svijet i njihovi suvremenici kažu u svom traganju za istinom i smislom života. Od kršćanina, a napose svećenika, s pravom se očekuje da zna čitati ne samo svoju Bibliju, nego i znakove vremena u kojemu živi. Bez toga dvostrukog čitanja i razumijevanja Riječi Božje i Božjeg svijeta - svetog teksta i svjetovnog konteksta - nema uspješne evangelizacije i kršćanskog služenja svijetu.

Dakle: da bi se evangeliziralo i služilo svijetu, treba učiti. Imperativ Evanđelja (Mt 28,19-20) i složenost suvremene stvarnosti traže od Kristovih učenika da uvijek iznova preispitaju svoj pristup čovjeku današnjice. Strujanja različitih ideja, misaonih pravaca i duhovnosti koje su indiferentne prema biblijskom kršćanstvu ili mu se čak izravno suprotstavljaju traže novo premišljanje i izoštravanje kršćanskih misli i poruke. Takozvani jaz generacija, raskorak između starih i mladih unutar i izvan kršćanstva, traži više znalačkog razumijevanja, strpljive ljubavi i duhovne zrelosti s obje strane.

Promjene koje donose opći napredak (koji isto treba staviti pod upitnik) i slobodno kretanje ljudi i ideja traže pronalaženje novih putova kako bi se staro i nepromjenljivo Evanđelje na svjež i razumljiv način moglo donijeti 'novom' čovjeku i vremenu. Samo ponavljanje starih kršćanskih obrazaca i biblijskih citata tu nije dovoljno. Ti se stari, nepromjenjivi i dragocjeni sadržaji u svjetlu suvremenosti moraju tako promisliti da im se nađe svježe i razumljivo jezično ruho te da uz djelovanje Duha mogu potresti suvremenog čovjeka u samim temeljima njegove upitne egzistencije i dovesti ga na jedini pravi izvor života – k Isusu Kristu.

Nije bez razloga najveći učitelj svih vremena svoje sljedbenike nazvao učenicima. Nitko nikada nije postao apostol (poslanik), a da prije toga nije bio učenik (student). Ako najprije nismo pozvani, ne možemo nikako biti ni poslani. Isus je svoje učenike tri godine 'školovao', pripremajući ih za apostolsku službu. Apostol Pavao je unutar svoje misionarske djelatnosti imao prepoznatljivu 'putujuću biblijsku školu'. Njegovi su suradnici istovremeno i učenici koji, slušajući velikoga apostolskog teologa i naučeni od njega, služe mladim crkvama prvog stoljeća. Cijeli su daljnji razvoj i povijest crkve snažno obilježeni središtima teološkoga i duhovnog obrazovanja koji predstavljaju stožere zdravoga biblijskog učenja i narodu Božjem daruju propovjednike i misionare koji su 'puni Duha i znanja'. Doista: nema evangelizacije bez učenja kao što nema apostolstva bez učeništva.

Prof. dr. sc. dr. h. c. Peter Kuzmič

Najnovije vijesti

 • Sačuvajte datum: Teološka konferencija o kršćanskom obraćenju, 1. - 3. srpnja 2021.

  VETU organizira integrativnu teološku konferenciju pod nazivom "Kršćansko obraćenje: multidisciplinarna, međunarodna i ekumenska perspektiva". Konferencija ima za cilj biti znanstveno i reflektirajuće istraživanje kršćanske prakse i iskustva obraćenja iz različitih relevantnih akademskih disciplina, nacionalno-kulturnog konteksta i crkvene tradicije, s posebnim naglaskom na tu temu u kontekstu srednje i istočne Europe. Konferencija će sadržavati prezentacije akademskih radova glavnih predavača i prihvaćene radove koji će biti izabrani iz radova prijavljenih na otvoreni poziv za iste, kao i planirana interaktivna predavanja o temama koje će biti određene. Antologija nekih ili svih predstavljenih radova će se nastojati objaviti do listopada 2022. u povodu 50. obljetnice Učilišta. Više o konferenciji na poveznici.
 • Produžili smo rok za rane prijave, do 31. svibnja!

  Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!
 • Stipendije za izvrsnost za rane prijave (do 15. svibnja!)

  Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!
 • Izvanredna obustava nastave

  Sve visoke škole, uključujući i našu, su dobile dobile upute od Vlade da se obustavlja redovna nastava na razdoblje od dva tjedna. Naše stručno vijeće je donijelo odluku, s obzirom na broj studenata koji dolaze iz udaljenijih krajeva i mogućnost kasnijeg produljenja tog razdoblja, da VETU obustavlja redovnu nastavu u učionicama na razdoblje od mjesec dana, odnosno da ćemo s nastavom u učionicama započeti u tjednu od 20. travnja. Naša nastava svih kolegija će se odvijati putem interneta - predavači će svoje materijale postavljati na stranice learn.evtos.hr (Moodle), te su studenti obavezni biti u kontaktu sa svojim predmetnim predavačima i izvršavati sve obaveze koje predavač odredi. Svaki student ima korisničke podatke te je upisan u ovim stranicama u one kolegije koje sluša u ovom semestru.Predavač komunicira sa studentima preko navedenih stranica, šalje poruke, postavlja materijale, snima sadržaj i u slučaju problema sa sustavom koristi e-mail za informiranje ili kontaktira sustav podrške za rad na Moodle stranicama.
 • Predstavljanje knjige "Nisam zavijao s vukovima"

  23. svibnja 2019. godine, u 19.00 sati, u prostoru knjižnice Visokog evanđeoskog teološkog učilištaOsijek, Cvjetkova 34, održat će se predstavljanje knjige "Nisam zavijao s vukovima", autora Tomislava Jakića. Ugledni novinar velikog iskustva u novinarstvu i politici iznosi svoja sjećanja iz svoje bogate biografije. Sjećanja počinju od autorova djetinjstva, preko prvih koraka u novinarstvu, rada i života u socijalističkoj Hrvatskoj i Jugoslaviji, raspada Jugoslavije i stvaranja neovisne Hrvatske do burnih godina kada obavlja visoku dužnost vanjskopolitičkog savjetnika predsjednika Mesića.Promotori knjige su:Gradimir Gojer, kazališni režiser (Sarajevo, BiH)dr. Svjetlana Broz (izdavač, Gariwo)dr. sc. Peter Kuzmič (dekan VETU)Dobrodošli!