VETU i Langham Preaching International surađuje u provođenju nastave i seminara na preddiplomskom studiju teologije, izobrazbi pastora i propovjednika, te koordinaciji organiziranih seminara, nastave i praktičnog dijela kolegija. Prvenstveno se nastava i seminari odnose na kolegij Homiletika te ostvarivanje određenih ECTS bodova pohađanjem seminara u organizaciji Langham Preaching International.

https://langham.org/tag/eastern-europe/