Razvrstavanje i katalogiziranje arhivske građe

Visoko evanđeosko teološko učilište započeo je 1. veljače 2010. razvrstavati i katalogizirati postojeću arhivsku građu koja se odnosi na povijest pentekostalnoga i karizmatskoga pokreta, crkava i ustanova u okviru širega područja jugoistočne Europe.

Građa će kasnije biti sačuvana u elektroničkom obliku te stavljena na raspolaganje znanstvenicima koji se bave istraživanjem pentokostalizma i karizmatskoga pokreta kao posebnih oblika svjetskoga kršćanstva. Građa će biti dostupna na web stranici Digitalne knjižnice Sveučilišta južne Kalifornije (University of Southern California).

Posao gruboga razvrstavanja građe obavlja posebna suradnica u projektu koja razvrstava građu pohranjenu na VETU-u, a prvenstveno ostavštinu pokojnoga prof. Mihaela Kuzmiča.

Cjelokupni projekt izvodi se uz financijsku i stručnu potporu Centra za religiju i građansku kulturu pri Sveučilištu južne Kalifornije (Center for Religion and Civic Culture at the University of Southern California), posebice u području opisivanja te spremanja građe u elektroničkom obliku.

Očekuje se da će ovaj projekt u budućnosti prerasti u sustavno i opsežno proučavanje povijesti svih manjinskih vjerskih zajednica u okviru istraživačkoga koje će se provoditi na VETU-u. Visoko evanđeosko teološko učilšte zainteresiran je za osobne i druge zbirke relevantne povijesne građe. Želite li u ovu svrhu darovati građu VETU-u ili dopustiti uvid i obradu građi koju posjedujete u svrhu opisa i očuvanja u elektroničkom obliku, sa svim pitanjima i prijedlozima obratite se knjižničaru.