Institut za kršćansku glazbu i bogoštovlje ima cilj poticati kreativnost koja je čovjeku dana od Njegovog Stvoritelja te različitim pričama, tehnikama, izričajima i uvidima umjetnika u život, koji je neodvojiv od Boga, postavljati pitanja o Bogu i njegovom stvorenju.

Neki od praktičnih načina na koji se djelatnost Instituta odvija, ili će se odvijati su:
Kroz predavanja Evanđeoskog teološkog veleučilišta te kroz bogoštovni program koji uz temeljne teološke predmete nudi specijalizaciju u temama bogoštovlja od teoretskih predmeta Povijesti kršćanske glazbe i bogoštovlja do praktične nastave iz pojedinih glazbenih instrumenata.
Kroz relevantna predavanja na razne teme bogoštovlja, umjetnosti, kreativnosti izvan akademskog programa.
Kroz konferencije sa svrhom okupljanja umjetnika radi međusobnog povezivanja, ohrabrivanja te razmjene iskustava u raznim suvremenim temama i problemima kršćanske umjetnosti kao i pouke u njenim biblijskim temeljima.
Kroz koncerte i mogućnost snimanja autorske hrvatske kršćanske glazbe sa svrhom promicanja i poticanja iste.
Kroz koncerte i izložbe raznih vrsta glazbene i vizualne umjetnosti sa svrhom obogaćivanja kulturnog i duhovnog života zajednice, ali i omogućavanja prostora umjetnicima za njihov osobni izričaj koji zatim otvara mogućnost za panele i diskusije iz drugih područja, naročito teologije.