Upis na prvu godinu studija obavlja se na temelju javnoga natječaja, koji se objavljuje u dnevnim novinama i na službenim mrežnim stranicama Učilišta, u rokovima propisanim zakonom, a prema upisnim kvotama koje za svaku akademsku godinu utvrđuje Stručno vijeće uz suglasnost Upravnog vijeća. Upis na studij može se obaviti i prijelazom s drugog visokoškolskog učilišta društvenog ili humanističkoga smjera, po postupku i pod uvjetima propisanim posebnim pravilnikom.

Pravo na upis u prvu godinu preddiplomskog i diplomskog stručnog studija teologije imaju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i izvan nje. Strani državljani imaju pravo upisa na redoviti preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski studij. Svi kandidati prijave za studij podnose putem molbe direktno na Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, na adresu: Cvjetkova 32, p.p. 370, 31103 Osijek te na e-mail adresu studentske referade: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uz svu potrebnu dokumentaciju koja se traža natječajem. Nepravodobne i nepotpune prijave isključuju se iz daljnjega postupka. U prijavi pristupnik mora naznačiti za koji se studij i usmjerenje natječe, te natječe li se za upis na redoviti ili izvanredni studij. Kandidati molbe podnose u ljetnom roku do 15. srpnja odnosno u jesenskom roku do 15. rujna za akademsku godinu.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u 1. godinu preddiplomskog stručnog studija teologije za stjecanje stručnog naziva PRVOSTUPNIK TEOLOGIJE su:

  • završena srednja škola u trajanju od 4. godine
  • položena državna matura za državljane Republike Hrvatske koji su srednju školu završili nakon 2010.
  • provjera posebnih sposobnosti i motivacijski razgovor.

 

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u 1. godinu specijalističkog diplomskog studija teologije za stjecanje stručnog naziva STRUČNI SPECIJALIST TEOLOGIJE su završen trogodišnji stručni ili sveučilišni studij uz ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova. Pravo prijave na natječaj za upis na specijalistički diplomski stručni studij ima i kandidat s prethodno završenim preddiplomskim studijem u trajanju kraćem od tri godine, ako uz diplomu ili svjedodžbu o završetku toga studija priloži propisanu potvrdu o izjednačavanju tada stečenoga stručnog naziva sa stručnim nazivom stručnog prvostupnika (laureatskoj), uz obvezu polaganja ispita razlike koje će odrediti prodekan za nastavu u suradnji s voditeljem specijalističkog diplomskog stručnog studija koji kandidat želi upisati, a temeljem čega će tajnik Učilišta kandidatu izdati odgovarajuće rješenje.

 

Upisna kvota za preddiplomski stručni studij teologije je 50, a uključuje:

  • Redoviti studij – 20
  • Izvanredni studij – 30

 

Upisna kvota za diplomski specijalistički studij teologije je 30, a uključuje:

  • Redoviti studij – 10
  • Izvanredni studij – 20