Dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Na temelju odredbe članka 20. stavka 7. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta, te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku, u povodu podnesenog zahtjeva Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku - Visoke škole za izvođenje studijskih programa, a po pozitivnoj akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 4. svibnja 2018. godine, uz prethodno mišljenje Akreditacijskoga savjeta Agencije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 15. svibnja 2018. godine:

 

Validacije Europskog evanđeoskog akreditacijskog udruženja (EEAU)

Tijekom svoje posjete Učilištu, a temeljem prethodnog zahtjeva i dostavljene dokumentacije u postupku validacije studijskih programa pri Europskom evanđeoskom akreditacijskom udruženju, ECTE (EEAA) Vijeće donijelo je 14. travnja 2018. godine odluku o petogodišnjoj validaciji studijskih programa koji se izvode na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu.

EEAU ne dodjeljuje diplome, već validira postojeće programe prema standardu evanđeoskih teoloških učilišta. Student na temelju diplome i pratećih dokumenata koje primi završetkom studiranja pri Učilištu, može zatražiti EEAA certifikat koji studentu omogućava prepoznatljivost u evanđeoskim okruženjima te potvrđuje visoki standard teološkog visokog obrazovanja.