Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je 17. rujna 2014. godine prekinulo postupak reakreditacije te pokrenulo postupak inicijalne akreditacije za izvođenje studijskog programa na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku.

Učilište je dostavilo elaborate o studijskim programima, dokaze o odgovarajućem prostoru i opremi, te dokaz o osiguranim potrebnim sredstvima za obavljanje djelatnosti.

U tijeku je postupak biranja nastavnika u nastavna zvanja, kako bi se resornom Ministarstvu mogao dostaviti i dokaz o odgovarajućem broju zaključenih ugovora o radu sa nastavnim osobljem.

U tijeku je također i postupak validiranja studijskih programa pri Europskoj evanđeoskoj akreditacijskoj asocijaciji (EEAA), mreži evanđeoskih teoloških škola čije priznanje potvrđuje kvalitetan standard visokog teološkog obrazovanja na validiranim učilištima (https://eeaa.eu/accreditation/).

Najnovije vijesti