Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je 17. rujna 2014. godine prekinulo postupak reakreditacije te pokrenulo postupak inicijalne akreditacije za izvođenje studijskog programa na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku.

Učilište je dostavilo elaborate o studijskim programima, dokaze o odgovarajućem prostoru i opremi, te dokaz o osiguranim potrebnim sredstvima za obavljanje djelatnosti.

U tijeku je postupak biranja nastavnika u nastavna zvanja, kako bi se resornom Ministarstvu mogao dostaviti i dokaz o odgovarajućem broju zaključenih ugovora o radu sa nastavnim osobljem.

U tijeku je također i postupak validiranja studijskih programa pri Europskoj evanđeoskoj akreditacijskoj asocijaciji (EEAA), mreži evanđeoskih teoloških škola čije priznanje potvrđuje kvalitetan standard visokog teološkog obrazovanja na validiranim učilištima (https://eeaa.eu/accreditation/).

Najnovije vijesti

 • Intenzivna predavanja

  Od 27. studenog do 1. prosinca Učilište organizira drugi tjedan intenzivnih predavanja (raspored). Pohađanje je obavezno i važno zbog konzultacija s predavačima.
 • Konferencija "Teološka i misiološka razmišljanja o kršćanstvu među Romima"

  Učilište će od 28. studenog do 1. prosinca 2017. godine biti domaćin konferenciji "Teološka i misiološka razmišljanja o kršćanstvu među Romima" (program).
 • Reformacija u Europi i njezini odjeci

  Visoko evanđeosko teološko učilište, u suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku organizira međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup "Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza" koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Osijeku, 19. i 20. listopada 2017. godine. 
 • EEAA - prvi posjet

  EEAA Vijeće (European Evangelical Accrediting Association) odobrilo je prvi posjet Učilištu, koji će se održati od 27. do 29. srpnja 2017. godine.