Evanđeosko teološko veleučilište poziva kandidate na studij teologije na jednom od vodećih evanđeoskih teoloških učilišta u Jugoistočnoj Europi.

Veleučilište je utemeljeno na biblijskom naučavanju i odražava evanđeosko shvaćanje kršćanstva.

Akreditirani prijediplomski stručni studij teologije oprema studente za službe u crkvi, kao što su pastori, propovjednici, vjeroučitelji, evangelizatori, misionari ali i za društveni angažman i javno djelovanje. Studenti istražuju Bibliju na njezinim izvornim jezicima, uče o povijesti crkve, kršćanskim doktrinama, kršćanskom životu i vrijednostima, i više od toga. Ovi su predmeti studentima važni za primjenu znanja u crkvi i društvu. Završetkom ovog programa student/studentica stječe stručni naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) teologije (bacc. theol.).

Akreditirani diplomski stručni studij teologije osposobljava studente za ozbiljno bavljenje teološkim idejama. Predavanja iz povijesne, biblijske i sustavne teologije na ovoj razini omogućavaju studentima odabiranje užeg područja specijalizacije, pod nadzorom mentora, koje odgovara pozivu ili koje je važno za njihovu zajednicu i društvo u kojem žive. Završetkom ovog programa student stječe stručni naziv magistar/magistra teologije (mag. theol.).

Iskoristite priliku za studij!

Veleučilište u akademskoj godini 2024./25. nudi dva programa stipendiranja:

Pune stipendije - namijenjene rezidentnim (redovitim) studentima.
Stipendije za izvrsnost - namijenjene rezidentnim (redovitim) i nerezidentnim (izvanrednim) studentima.

Rok za prijavu je 15. 7. 2024.