Na Evanđeoskom teološkom veleučilištu u Osijeku prošlog je tjedna otvorena izložba iločke umjetnice Kristine Hrubik, mag.art., koja će nekoliko narednih mjeseci biti otvorena za javnost. Događanje pod nazivom „Prozori u ljepotu: stvaranje i stvaralaštvo“ u dva je dijela i formata istražilo navedenu temu, kroz razgovor s umjetnicom Hrubik prigodom otvorenja izložbe te tribinom na kojoj su sudjelovala tri eminentna stručnjaka dajući doprinos ovoj temi iz teološke perspektive.

 

Ova je izložba sa specifičnim temama i motivima iz ciklusa života i očuvanja sjećanja otvorila prozor u umjetnost, kreativnost, stvaranje i ciklus života, ali i govor o okolišu, odnosno iz kršćanske perspektive o brizi o stvorenome. Nakon što su ovi motivi i umjetnički izričaj bili tema razgovora između umjetnice Kristine Hrubik i Judite Paljević Kraljik, mag.art., isti su uveli u drugi dio večeri koju je moderirao dr. sc. Dalibor Kraljik, a u kojoj su se na ove koncepte nadovezala tri govornika tribine nastavljajući govoriti o naslovnoj temi s teološkog aspekta. Tako je dr. sc. Aleksandar Apostolovski, predavač Starog zavjeta, dao perspektivu Psalma 104 argumentirajući o daru sustvaranja koji je omogućen čovjeku kao stvorenju. Steve Michmerhuizen iz organizacije Resonate Global Mission je podsjetio o brizi za stvorenje i njezinim ekološkim implikacijama, koja su dodijeljena čovjeku u sklopu povjerene mu službe čuvara zemlje, dok je misiologinja dr.sc. Melody Wachsmuth inovativnom perspektivom životinjskog kraljevstva podsjetila da čovjek ne posjeduje uvid u cijelu realnost stvorenog.

Niz raznih aktivnosti koje će se u budućem periodu odvijati na Evanđeoskom teološkom veleučilištu, od promocija knjiga, otvaranja izložbi, održavanja koncerata te tribina u različitim formatima na različite teme, objedinjene su pod nazivom „Prozori u...“  gdje će se, riječima predstojnice Instituta za kršćansku glazbu i bogoštovlje Judite Paljević Kraljik, mag.art.,  „ovakvim simboličnim otvaranjem prozora zapravo otvarati prozore u različite aktualne teme kojima, kroz ove aktivnosti, želimo dati teološki pogled, odnosno biblijsko-teološki temelj.“