Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev se podnosi tijelu Učilišta, a ono je dužno odlučiti o zahtjevu (pružiti informaciju ili ograničiti pristup u cijelosti ili djelomično donošenjem rješenja) u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Korisnik može podnijeti zahtjev pisanim putem (uključujući e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.):

Visoko evanđeosko teološko učilište
Službenik za informiranje
Cvjetkova 32
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Pisani zahtjev sadrži:

  • naziv i sjedište tijela Učilišta kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije (opis informacije),
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo Učilišta će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo Učilišta odbacit će zahtjev rješenjem.

Službenik za informiranje: Melita Spoljarić

 

Izvješće

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (PDF)  (CSV)