Stručno vijeće Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku

Stručno vijeće čine nastavnici, suradnici i studenti u skladu sa Statutom Visokog učilišta. Stručno vijeće ima sljedeće ovlasti, zaduženja i odgovornosti: prihvaća i prati izvođenje Nastavnog plana i programa, koje je odobrilo nadležno ministarstvo; odobrava promjene i izmjene Nastavnog plana i programa sukladno potrebama Visokog učilišta; procjenjuje rezultate nastavnog, znanstvenog i stručnog rada; vodi brigu o nastavnom, znanstvenom i stručnom razvoju nastavnog i stručnog osoblja Visokog učilišta; bira stručna povjerenstva za provođenje izbora u nastavna zvanja na Visokom učilištu; pod dekanovim ravnanjem skrbi se za redovno funkcioniranje Visokog učilišta te red i disciplinu; daje mišljenje o priznavanju ispita položenih na drugim visokim učilištima; obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Visokog učilišta.