Stručno vijeće Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku

Stručno vijeće čine nastavnici, suradnici i studenti u skladu sa Statutom Visokog učilišta. Stručno vijeće ima sljedeće ovlasti, zaduženja i odgovornosti: prihvaća i prati izvođenje Nastavnog plana i programa, koje je odobrilo nadležno ministarstvo; odobrava promjene i izmjene Nastavnog plana i programa sukladno potrebama Visokog učilišta; procjenjuje rezultate nastavnog, znanstvenog i stručnog rada; vodi brigu o nastavnom, znanstvenom i stručnom razvoju nastavnog i stručnog osoblja Visokog učilišta; bira stručna povjerenstva za provođenje izbora u nastavna zvanja na Visokom učilištu; pod dekanovim ravnanjem skrbi se za redovno funkcioniranje Visokog učilišta te red i disciplinu; daje mišljenje o priznavanju ispita položenih na drugim visokim učilištima; obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Visokog učilišta.

Najnovije vijesti

 • Reformacija u Europi i njezini odjeci

  Visoko evanđeosko teološko učilište, u suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku organizira međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup "Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza" koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Osijeku, 19. i 20. listopada 2017. godine. 
 • EEAA - prvi posjet

  EEAA Vijeće (European Evangelical Accrediting Association) odobrilo je prvi posjet Učilištu, koji će se održati od 27. do 29. srpnja 2017. godine.
 • 50. obljetnica prve posjete Billyja Grahama

  Dragi prijatelji, studenti, bivši i budući studenti, Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Učilište u Osijeku, u petak 28. srpnja od 9 do 19 sati
 • Doktorski ljetni program

  Već drugo ljeto zaredom, Učilište okuplja doktorande na ljetnom programu