Stručno vijeće Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku

Stručno vijeće čine nastavnici, suradnici i studenti u skladu sa Statutom Visokog učilišta. Stručno vijeće ima sljedeće ovlasti, zaduženja i odgovornosti: prihvaća i prati izvođenje Nastavnog plana i programa, koje je odobrilo nadležno ministarstvo; odobrava promjene i izmjene Nastavnog plana i programa sukladno potrebama Visokog učilišta; procjenjuje rezultate nastavnog, znanstvenog i stručnog rada; vodi brigu o nastavnom, znanstvenom i stručnom razvoju nastavnog i stručnog osoblja Visokog učilišta; bira stručna povjerenstva za provođenje izbora u nastavna zvanja na Visokom učilištu; pod dekanovim ravnanjem skrbi se za redovno funkcioniranje Visokog učilišta te red i disciplinu; daje mišljenje o priznavanju ispita položenih na drugim visokim učilištima; obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Visokog učilišta.

Najnovije vijesti

 • Intenzivna predavanja

  Od 27. studenog do 1. prosinca Učilište organizira drugi tjedan intenzivnih predavanja (raspored). Pohađanje je obavezno i važno zbog konzultacija s predavačima.
 • Konferencija "Teološka i misiološka razmišljanja o kršćanstvu među Romima"

  Učilište će od 28. studenog do 1. prosinca 2017. godine biti domaćin konferenciji "Teološka i misiološka razmišljanja o kršćanstvu među Romima" (program).
 • Reformacija u Europi i njezini odjeci

  Visoko evanđeosko teološko učilište, u suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku organizira međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup "Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza" koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Osijeku, 19. i 20. listopada 2017. godine. 
 • EEAA - prvi posjet

  EEAA Vijeće (European Evangelical Accrediting Association) odobrilo je prvi posjet Učilištu, koji će se održati od 27. do 29. srpnja 2017. godine.