Vijeće Evanđeoskog teološkog veleučilišta

Vijeće veleučilišta čine nastavnici, suradnici i studenti u skladu sa Statutom veleučilišta. Vijeće veleučilišta ima sljedeće ovlasti, zaduženja i odgovornosti: donosi odluke o nastavnim, znanstvenim i stručnim pitanjima; donosi dodatne kriterije za izbor i provodi reizbore i izbore na nastavna, suradnička i stručna radna mjesta kao i naslovnih nastavnika; predlaže Upravnom vijeću kandidate za dekana, strategiju razvoja, ustroj novih studija, člana Upravnog vijeća; donosi studijske programe, izvedbeni plan studija te akademski kalendar; vodi brigu o razvoju nastavnog i stručnog osoblja; na prijedlog Studentskog zbora donosi Statut Studentskog zbora; pod dekanovim ravnanjem skrbi se za redovno funkcioniranje Veleučilišta te red i disciplinu; daje mišljenje o priznavanju ispita položenih na drugim visokim učilištima;obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Veleučilišta.