Nakon završenog diplomskog specijalističkog studija Teologije student:

Poznaje

znanstveno polje teologije

ima sposobnost

prikupljanja relevantne građe radi argumentacije i rješavanja problemskih postavki

može primijeniti

teoretska teološka znanja na život kršćanske zajednice

razumije

procese biblijske teologije nasuprot sustavnoj (dogmatskoj) teologiji

samostalno pristupa

Bibliji i svoje nalaze provjerava korištenjem postojećih tekstualnih komentara

primjenjuje

svoja teološka znanja na aktualna suvremena društvena pitanja, primjerice ekologija, rod i identitet, globalizacija, kako bi ukazao na mogućnosti napretka u društvenoj zajednici

poznaje

druge kršćanske teologije u njihovim sličnostima i razlikama s vlastitom opcijom kao i druge religije

osposobljen

Čitati i tumačiti svetopisamske tekstove na izvornim biblijskim jezicima

zna

analizirati bitne kulturološke trendove i vidi na koji je način kršćanstvo pod utjecajem ili na koji bi način moglo utjecati na društvo

poznaje

načine komuniciranja u i s medijima

razumije

bitne odnose kršćanina (poput braka, obitelji, roditeljstva) te traume koje donosi život

sposoban je

adekvatno reagirati u traumatskim situacijama

sposoban je za

komunikaciju informacija i ideja potrebnih za rješavanje problema u crkvenim i izvancrkvenim kontekstima (okruženjima)

pripremljen je za

znanstveni i istraživački rad

ima umijeća

nužna za nastavak studiranja na doktorskim studiju

Uvjeti upisa na studij

Za studij na Visokoj školi mogu se natjecati svi pristupnici koji su završili gimnaziju ili četverogodišnju srednju školu. Svi prijavljeni pristupnici podliježu razredbenom postupku radi selekcije za upis na studij.

Pristupnici koji su svećenički kandidati u protestantskim crkvama ili u crkvama reformacijske baštine, primjerice za zvanja pastora,  propovjednika, vjeroučitelja i slično, stječu prednost pri upisu temeljem jedne ili dvije pisane preporuke svećenika ili đakona iz svoje lokalne crkve (župe) ako su prešli razredbeni prag.

Kandidat za upis na studij treba imati završen stručni ili preddiplomski studij iz teologije. U slučaju da kandidat nema završeni stručni ili preddiplomski studij iz teologije, može upisati specijalistički studij teologije nakon polaganja razlikovnih predmeta koje će mu odrediti Stručno (nastavničko) vijeće imajući u vidu njegovo obrazovanje koje je do tada postigao.  

Trajanje studija

Studij se izvodi tijekom dvije akademske godine, odnosno tijekom četiri semestara. Studenti studij završavaju obranom diplomskog rada. Studij je organiziran kao redoviti studij i kao studij na daljinu.

Ukupan broj ECTS bodova

Ukupan broj bodova je 120 ECTS-a koje student stječe: (1) polaganjem 7 obvezna kolegija tijekom četiri semestara – 60 ECTS-a (2) polaganjem 16 izbornih predmeta tijekom četiri semestara – 40 ECTS-a (3) izradom i obranom diplomskog rada – 20 ECTS-a.

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom specijalističkog studija Teologije stječe se stručni naziv stručni specijalist, odnosno stručna specijalistica teologije. Kratica stručnog naziva je struč. spec. theol. i stavlja se iza imena i prezimena osobe.

Najnovije vijesti

 • Sačuvajte datum: Teološka konferencija o kršćanskom obraćenju, 1. - 3. srpnja 2021.

  VETU organizira integrativnu teološku konferenciju pod nazivom "Kršćansko obraćenje: multidisciplinarna, međunarodna i ekumenska perspektiva". Konferencija ima za cilj biti znanstveno i reflektirajuće istraživanje kršćanske prakse i iskustva obraćenja iz različitih relevantnih akademskih disciplina, nacionalno-kulturnog konteksta i crkvene tradicije, s posebnim naglaskom na tu temu u kontekstu srednje i istočne Europe. Konferencija će sadržavati prezentacije akademskih radova glavnih predavača i prihvaćene radove koji će biti izabrani iz radova prijavljenih na otvoreni poziv za iste, kao i planirana interaktivna predavanja o temama koje će biti određene. Antologija nekih ili svih predstavljenih radova će se nastojati objaviti do listopada 2022. u povodu 50. obljetnice Učilišta. Više o konferenciji na poveznici.
 • Produžili smo rok za rane prijave, do 31. svibnja!

  Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!
 • Stipendije za izvrsnost za rane prijave (do 15. svibnja!)

  Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!
 • Izvanredna obustava nastave

  Sve visoke škole, uključujući i našu, su dobile dobile upute od Vlade da se obustavlja redovna nastava na razdoblje od dva tjedna. Naše stručno vijeće je donijelo odluku, s obzirom na broj studenata koji dolaze iz udaljenijih krajeva i mogućnost kasnijeg produljenja tog razdoblja, da VETU obustavlja redovnu nastavu u učionicama na razdoblje od mjesec dana, odnosno da ćemo s nastavom u učionicama započeti u tjednu od 20. travnja. Naša nastava svih kolegija će se odvijati putem interneta - predavači će svoje materijale postavljati na stranice learn.evtos.hr (Moodle), te su studenti obavezni biti u kontaktu sa svojim predmetnim predavačima i izvršavati sve obaveze koje predavač odredi. Svaki student ima korisničke podatke te je upisan u ovim stranicama u one kolegije koje sluša u ovom semestru.Predavač komunicira sa studentima preko navedenih stranica, šalje poruke, postavlja materijale, snima sadržaj i u slučaju problema sa sustavom koristi e-mail za informiranje ili kontaktira sustav podrške za rad na Moodle stranicama.
 • Predstavljanje knjige "Nisam zavijao s vukovima"

  23. svibnja 2019. godine, u 19.00 sati, u prostoru knjižnice Visokog evanđeoskog teološkog učilištaOsijek, Cvjetkova 34, održat će se predstavljanje knjige "Nisam zavijao s vukovima", autora Tomislava Jakića. Ugledni novinar velikog iskustva u novinarstvu i politici iznosi svoja sjećanja iz svoje bogate biografije. Sjećanja počinju od autorova djetinjstva, preko prvih koraka u novinarstvu, rada i života u socijalističkoj Hrvatskoj i Jugoslaviji, raspada Jugoslavije i stvaranja neovisne Hrvatske do burnih godina kada obavlja visoku dužnost vanjskopolitičkog savjetnika predsjednika Mesića.Promotori knjige su:Gradimir Gojer, kazališni režiser (Sarajevo, BiH)dr. Svjetlana Broz (izdavač, Gariwo)dr. sc. Peter Kuzmič (dekan VETU)Dobrodošli!