Radno vrijeme:

Ponedjeljak-petak: 08:00-16:00

 

Godišnja članarina:

Redovni studenti, predavači i uposlenici veleučilišta – besplatno
Izvanredni studenti, studenti drugih fakulteta, nezaposleni i umirovljenici – 7 Eura
Ostali – 15 Eura

 

Naknada za zakašnjeli povrat knjiga:

0.15 Eura po knjizi za svaki dan kašnjenja
1.5 Eura po knjizi za svaki dan kašnjenja – knjige izdvojene za neposrednu nastavu

 

Posudba:

Svi korisnici osim lokalnih predavača: Najviše četiri (4) knjige na razdoblje do dva (2) tjedna
Lokalni predavači: bez ograničenja broja posuđenih knjiga na razdoblje do jednoga semestra
Knjige izdvojene za neposrednu nastavu: dvije (2) knjige uz najviše tri (3) produljenja