Radno vrijeme:

Ponedjeljak-petak: 08:00-16:00

 

Godišnja članarina:

Redovni studenti, predavači i uposlenici Visoke škole – besplatno
Izvanredni studenti, studenti drugih fakulteta, nezaposleni i umirovljenici – 50 kuna
Ostali – 100 kuna

 

Naknada za zakašnjeli povrat knjiga:

1 kuna po knjizi za svaki dan kašnjenja
10 kuna po knjizi za svaki dan kašnjenja – knjige izdvojene za neposrednu nastavu

 

Posudba:

Svi korisnici osim lokalnih predavača: Najviše četiri (4) knjige na razdoblje do dva (2) tjedna
Lokalni predavači: bez ograničenja broja posuđenih knjiga na razdoblje do jednoga semestra
Knjige izdvojene za neposrednu nastavu: dvije (2) knjige uz najviše tri (3) produljenja