Evanđeosko teološko veleučilište poziva kandidate na studij teologije na jednom od vodećih evanđeoskih teoloških učilišta u Jugoistočnoj Europi. Veleučilište je utemeljeno na biblijskom naučavanju i odražava evanđeosko shvaćanje kršćanstva.

Za akademsku godinu 2024./25. Veleučilište otvara natječaj za 12 punih stipendija (pokrivena školarina i smještaj u studentskom domu). Ove stipendije su namijenjene onima koji žele kršćansko duhovno oblikovanje i akademsku izvrsnost, koji svoje obrazovanje žele stjecati u biblijski usmjerenom, evanđeoskom te multikulturnom okruženju te za kandidate koji upisuju prijediplomski studij (prednost imaju kandidati koji upisuju prvu godinu).

Potrebno je:

 • Do 15.7. ispuniti prijavnicu za studij
 • Do 15.7. ispuniti prijavnicu za stipendiju
 • Priložiti osobno svjedočanstvo o svojoj kršćanskoj vjeri
 • Priložiti pisma preporuke pastora i vođe denominacije

Očekuje se:

 • Kandidati moraju imati ispunjavati uvjete za upis na studij
 • Kandidati moraju biti rezidentni (redovni)
 • Kandidati mogu biti domaći i inozemni (stipendija uključuje trošak vize i zdravstvenog osiguranja), ali prednost imaju kandidati iz Hrvatske te iz zemalja regije (Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Kosovo)
 • Kandidati moraju biti u mogućnosti studirati na hrvatskom ili engleskom jeziku na prijediplomskoj razini
 • Kandidati moraju izraziti svoju namjeru završetka programa u redovitom vremenskom periodu
 • Od svih stipendista se očekuje postizanje zadovoljavajućeg akademskog napretka i napretka u opremanju za crkvenu službu

Određivanje dobitnika

 • Akademske sposobnosti i prethodna uspješnost >> akademske preporuke, službeni prijepisi svih prethodnih studija; odgovarajući rezultati testa
 • Kršćanska predanost i služenje >> pastoralna preporuka, izvješće o aktivnostima vezanim za službu i osobna izjava vjere, razgovor
 • Osobni integritet i vrijednosti >> opće preporuke, osobna izjava vjere, intervju
 • Sposobnost i potencijal za vodstvo >> preporuke, cjelokupni profil aplikacije, intervju

Kriteriji za obnovu i zadržavanje stipendije

 • Primatelji stipendija mogu zadržati stipendiju u svojim uzastopnim godinama studija sve do završetka studija, postizanjem vrlo dobrog akademskog uspjeha te napretkom u osobnom duhovnom rastu i opremanju za crkvenu službu
 • Akademski, od stipendista se očekuje zadržavanje prosjeka ocjena 4,0 / 5,0 i polaganje svih kolegija u godini studija. Student može prenijeti jedan predmet u sljedeću godinu
 • Od stipendista se očekuje održavanje aktivnog članstva i redovito pohađanje lokalne crkve i redovito sudjelovanje na bogoslužjima Veleučilišta, kao i u drugim duhovnim i akademskim događajima koji se zahtijevaju od studenata

Stipendije se mogu opozvati u sljedećim slučajevima:

 • Neodržan prosjek ocjena 4,0
 • Neuspješnog polaganja više od jednog predmeta u određenoj akademskoj godini
 • Ako je student podvrgnut disciplinskom postupku prema propisima Veleučilišta
 • Ako student ima dugovanja prema instituciji koja ostaju nepodmirena
 • Izostanak sudjelovanja u potrebnim studentskim događajima i bogoslužjima, ili neodržavanje aktivnog članstva u lokalnoj crkvi
 • Odlazak s Veleučilišta iz bilo kojeg razloga
 • Studenti koji zbog izvanrednih okolnosti, kao što su ozbiljni zdravstveni problemi, mogu se obratiti Vijeću Veleučilišta kako bi regulirali svoju stipendiju.

Poveznica: dokumenti potrebni za upis
Poveznica: prijavni obrazac za stipendiju