Institut za pastoralne studije djeluje kao forum suradnje i dijaloga među postojećim crkvenim i denominacijskim pokretima te teološkog i praktičnog obrazovanja te nastoji podržati pastore i crkvene vođe u postkomunističkoj Europi. Institut djeluje u suradnji sa i pod upravnim vijećem Visokog evanđeoskog teološkog učilišta te surađuje sa nacionalnim evanđeoskim pokretima i lokalnim crkvama.


Pregled

Jedna od najvećih potreba pastora i crkve danas je neprestana obuka u praktičnom smislu i kontekstu. Radi se o obuci koja se odnosi na određene praktične potrebe pastoralnih vođa u lokalnim crkvama. Obuka sadrži tri komponente: 1) razvoj praktičnih vještina za rješavanje problema u službi, 2) izgradnja tima (team-building), i 3) mentorstvo. Obuka dopušta pastorima da se zadrže u svojim lokalnim sredinama i ne zahtjeva od njih napuštanje svojih mjesta na duži vremenski period.

Institut ima za cilj jačanje lokalnih crkava i uspostavljanje tradicionalne suradnje između učilišta i crkve. Institut adresira potrebe i potpomaže uspjeh pastora i crkava. Ukoliko pastori i crkve rastu i dožive uspjeh, Institut time također doživi uspjeh.

Redovne komponente

Institut naglašava kontinuirano obrazovanje za pastore i druge učesnike u crkvi. Na seminarima se održavaju prezentacije u manjim grupama (do sada je maksimalni broj grupe bio 24 sudionika u grupi), što olakšava format dijaloga i proučavanje studije slučaja.

Praktične vještine za rješavanje praktičnih problema

Svaki seminar usredotočuje se na specifična pitanja od interesa za pastore i crkve, osobito u lokalnoj crkvi. Prilikom formiranja teme i prezentacija za svaki seminar, pastori su ispitani kako bi prepoznali aktualna pitanja u mjesnoj crkvenoj službi. Iskusni pastori se angažiraju kao predavači. Svaki sudionik je pozvan da podijeli studije slučaja iz vlastitog konteksta u formatu za raspravu.

Institut je podložan i surađuje sa vodstvom evanđeoskih crkvenih pokreta u regiji u kojoj se održava seminar.

Izgradnja tima

Korištenje seminarskog formata stvara kulturu druženja i savjetovanja. Stvoren je etos povjerenja koji pomaže razumijevanju i kontinuiranoj suradnji izvan konteksta seminara. Takva metoda stvara priliku da se prikupe i podijele najbolje prakse s drugim crkvama.

Mentorstvo

Jedan od ishoda ove dinamike je neformalno uspostavljanje mentorskih odnosa unutar i preko evanđeoskih crkvenih pokreta. S vremenom želimo vidjeti mnoštvo opremljenih vođa koji mogu biti mentori novoj generaciji pastoralnih vođa.

Najnovije vijesti

 • Sačuvajte datum: Teološka konferencija o kršćanskom obraćenju, 1. - 3. srpnja 2021.

  VETU organizira integrativnu teološku konferenciju pod nazivom "Kršćansko obraćenje: multidisciplinarna, međunarodna i ekumenska perspektiva". Konferencija ima za cilj biti znanstveno i reflektirajuće istraživanje kršćanske prakse i iskustva obraćenja iz različitih relevantnih akademskih disciplina, nacionalno-kulturnog konteksta i crkvene tradicije, s posebnim naglaskom na tu temu u kontekstu srednje i istočne Europe. Konferencija će sadržavati prezentacije akademskih radova glavnih predavača i prihvaćene radove koji će biti izabrani iz radova prijavljenih na otvoreni poziv za iste, kao i planirana interaktivna predavanja o temama koje će biti određene. Antologija nekih ili svih predstavljenih radova će se nastojati objaviti do listopada 2022. u povodu 50. obljetnice Učilišta. Više o konferenciji na poveznici.
 • Produžili smo rok za rane prijave, do 31. svibnja!

  Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!
 • Stipendije za izvrsnost za rane prijave (do 15. svibnja!)

  Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!
 • Izvanredna obustava nastave

  Sve visoke škole, uključujući i našu, su dobile dobile upute od Vlade da se obustavlja redovna nastava na razdoblje od dva tjedna. Naše stručno vijeće je donijelo odluku, s obzirom na broj studenata koji dolaze iz udaljenijih krajeva i mogućnost kasnijeg produljenja tog razdoblja, da VETU obustavlja redovnu nastavu u učionicama na razdoblje od mjesec dana, odnosno da ćemo s nastavom u učionicama započeti u tjednu od 20. travnja. Naša nastava svih kolegija će se odvijati putem interneta - predavači će svoje materijale postavljati na stranice learn.evtos.hr (Moodle), te su studenti obavezni biti u kontaktu sa svojim predmetnim predavačima i izvršavati sve obaveze koje predavač odredi. Svaki student ima korisničke podatke te je upisan u ovim stranicama u one kolegije koje sluša u ovom semestru.Predavač komunicira sa studentima preko navedenih stranica, šalje poruke, postavlja materijale, snima sadržaj i u slučaju problema sa sustavom koristi e-mail za informiranje ili kontaktira sustav podrške za rad na Moodle stranicama.
 • Predstavljanje knjige "Nisam zavijao s vukovima"

  23. svibnja 2019. godine, u 19.00 sati, u prostoru knjižnice Visokog evanđeoskog teološkog učilištaOsijek, Cvjetkova 34, održat će se predstavljanje knjige "Nisam zavijao s vukovima", autora Tomislava Jakića. Ugledni novinar velikog iskustva u novinarstvu i politici iznosi svoja sjećanja iz svoje bogate biografije. Sjećanja počinju od autorova djetinjstva, preko prvih koraka u novinarstvu, rada i života u socijalističkoj Hrvatskoj i Jugoslaviji, raspada Jugoslavije i stvaranja neovisne Hrvatske do burnih godina kada obavlja visoku dužnost vanjskopolitičkog savjetnika predsjednika Mesića.Promotori knjige su:Gradimir Gojer, kazališni režiser (Sarajevo, BiH)dr. Svjetlana Broz (izdavač, Gariwo)dr. sc. Peter Kuzmič (dekan VETU)Dobrodošli!