Važnost teološkog obrazovanja

Teologija koja ne bi bila aktualna bila bi lažna teologija. Tako je tvrdio H. Boullard i u tom su pravcu išla i neka razmišljanja o budućnosti, kao i evaluacija prošlosti prigodom proslave tridesete obljetnice ovog veleučilišta. U tom je kontekstu bilo lijepo čuti i pročitati pohvale mnogih koji su u ovom veleučilištu prepoznali nezaobilaznu instituciju u visokom školstvu Republike Hrvatske i šire te stožerno teološko učilište za crkve reformacijske baštine u postkomunističkom svijetu.

U više od 50 zemalja danas ćete naći duhovne djelatnike, pastore, svećenike, profesore, evangelizatore, vjeroučitelje, znanstvenike, pisce i druge kulturne djelatnike, pa čak i političare koji su studirali na ovom veleučilištu u Osijeku, te se ne samo veleučilište nego i grad Osijek mogu ponositi ovim svojevrsnim ambasadorima našega grada.

Odluka o osnivanju visokog teološkog učilišta pala je u vrijeme hrvatskog proljeća, iako se o potrebi takve škole u Hrvatskoj govorilo već tridesetih godina prošloga stoljeća. Formalnom osnivanju rezidentnog studija (Biblijsko-teološki institut) prethodila je desetogodišnja dopisna biblijska škola koju je pokrenuo pastor Dragutin Volf. Zagrebački je Institut svečano otvoren 1. listopada 1972. godine. Tom je prigodom održan plodan međunarodni teološki simpozij na kojem su sudjelovali vodeći ljudi svih crkava reformacijske baštine u zemlji, kao i predstavnici zagrebačkog Bogoslovnog fakulteta i Teološkog društva, Kršćanska sadašnjost te ugledni međunarodni gosti.

Kada je 1983. godine u osječkoj sinagogi interkonfesionalnim skupom obilježen početak redovnog studija u ovom gradu, neki su govornici istakli vrlo zanimljivu povijesnu notu. Naime, kako su u gradu na Dravi, u Franjevačkom samostanu u Tvrđi boravili, studirali i predavali naši veliki duhovni prethodnici. To su bili glasoviti prevoditelji Svetoga pisma Matija Petar Katančić i drugi slavonski velikani uma, primjerice pjesnici Ivan Velikanović i Josip Pavišević, gramatičar Marijan lanosović, neko vrijeme i Blaž Tadijanović, provincijal i književnik, stric pjesnika Dragutina Tadijanovića.

Povijest visokog teološkog obrazovanja u Osijeku započinje 1707. godine, kada je osnovana Visoka bogoslovna škola u trajanju od tri godine - Studium Philosophicum Essekini. Druga bogoslovna visoka škola osnovana je 1725. godine kao Studium theologicum Essekini koje djeluje u samostanu u Tvrđi kao franjevačko učilište teologije. Godine 1735. obje škole su dekretom Josepha ab Ebora postale Studium generalle theologicum primae clossi. U sklopu i pod upravom osječkog teološkog učilišta radila je i prva tiskara u Slavoniji, koju su kasnije zbog siromaštva franjevci bili prisiljeni prodati jednom osječkom privatniku. Car Josip II. ukida 1783. godine osječki teološki fakultet. Točno 200 godina kasnije, 1983., iako eklezijalno drugačije definiran, Evanđeoski teološki fakultet u istom gradu otpočinje redovitim studijem, koji se u međuvremenu razvio u značajno, međunarodno priznato, interdenominacionalno, teološko veleučilište. Ta ekumenski usmjerena i europski orijentirana povijesna činjenica od nezanemarivog i smjerodavnog je značaja čije se višestruke dimenzije, potencijali i znakovitosti tek trebaju početi otkrivati i vrednovati. Matija Petar Katančić bio bi ponosan na ovaj fakultet, a siguran sam da bi on, da živi u naše vrijeme, bio ETF-ov vodeći profesor biblijskih znanosti.

Evanđeoski teološki fakultet je u Osijeku dočekao demokraciju. Bilo bi nepravedno ne istaći kako su njegovi profesori svojim javnim nastupima i publicističkim radom značajno pridonijeli procesima demokratizacije i prateće pluralizacije društvenog prostora, afirmaciji univerzalnih civilizacijskih vrednota i promicanju te zaštiti ljudskih prava. Fakultet je od samog početka osim praktične evangelizacije i pastoralnog rada naglašavao i značaj teološke misli koja je stoljećima pomogla oblikovanju europske kulture, a u svom reformacijskom obliku i općem progresu na planu političke demokracije, gospodarske poduzetnosti, obrazovanja i napretka znanosti. U vrijeme dominacije marksističkog svjetonazora djelatnici ETF-a su u ove prostore unosili europske ideje, širili horizonte slobode te se borili protiv službenih stavova koji su teologe i duhovnike pokušavali marginalizirati držeći ih drugorazrednim, ako ne i reakcionarnim akademičarima, koji se još uvijek bave onime što je suvremeni svijet utemeljen na instrumentaliziranoj znanosti, a ideološki svrstan uz Marksa, Lenjina i Tita, već davno otpremio u ropotarnicu povijesti.

U ropotarnicu povijesti otišli su jednoumlje i totalitarni sustav. Teološki fakultet, evanđeoski utemeljen, ali i otvoren za sve što je suvremeno, razvio je znanstvenu i obrazovnu suradnju s mnogobrojnim teološkim učilištima i sveučilištima svijeta te nastoji pridonijeti da i Osijek postane značajno sveučilišno središte. 

Od 2002. godine, kada je formalno promijenjen naziv visokog učilišta u Visoko evanđeosko teološko učilište - visoka škola, a zatim 2023. u Evanđeosko teološko veleučilište, učilište je kontinuirano razvijalo svoju materijalnu osnovu, nastavne prostore i didaktičku opremu, knjižnicu sa specijaliziranim knjižnim fondovima te osnovnu i proširenu nastavničku bazu. Veleučilište je uspješno prošlo nekoliko međunarodnih akademskih vrednovanja, a od 2018. ima dopusnice za izvođenje svojih studijskih programa od nadležnog Ministarstva, ali i Europskog akreditacijskog savjeta za teološko obrazovanje.