1. Orijentacija i upisi u 2020./2021. akademsku godinu će se odviti 1. listopada 2020., a obuka za online učenje za studente i predavače će se odviti 2. listopada 2020. Ovo je obavezno za sve nove studente u svakom studijskom programu, te je fakultativno, iako preporučljivo, za sve studente u višim godina studija.
 2. Nastava na preddiplomskom stručnom studiju teologije i specijalističkom diplomskom studiju teologije na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu započinju 5. listopada 2020.
 3. Nastava u zimskom semestru se održava od 5.listopada 2020. do 23. prosinca 2020., te od 11. siječnja 2021. do 3. veljače 2021.
 4. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 24. prosinca 2020. do 10. siječnja 2021.
 5. Nastava u "intenzivnim" tjednima u zimskom semestu se održava u:
  • 5.–9. listopad 2020.
  • 9.–13. studeni 2020.
  • 1.–5. veljače 2021.
 6. Zimski ispitni rok traje od 4. do 26. veljače 2021.
 7. Nastava u ljetnom semestru se održava od 1. ožujka do 2. travnja 2021. te od 12. travnja do 15. lipnja 2021.
 8. Uskršnji blagdani traju od 3. do 11. travnja 2021.
 9. Nastava u "intenzivnim" tjednima u ljetnom semestu se održava u:
  • 1.–5. ožujka 2021.
  • 19.–23. travnja 2021.
  • 14.–18. lipnja 2021.
 10. Ljetni ispitni rok traje od 17. lipnja do 9. srpnja 2021.
 11. Jesenski ispitni rok traje od 6. do 24. rujna 2021.

Očekuje se da će redovni studenti pohađati nastavu u Osijeku tijekom cijele akademske godine, dok su izvanredni studenti obavezni pohađati nastavu tijekom intenzivnih tjedana, iako mogu dolaziti na predavanja i mimo tih tjedana. Svi studenti, međutim, moraju pristupiti i pratiti svaki kolegij preko VETU Moodle platforme za online učenje (learn.evtos.hr). Sva zakazana predavanja u Osijeku, tijekom redovnih i intenzivnih tjedana, mogu biti otkazana u slučaju širenja pandemije COVID-19 virusa. U slučaju otkazivanja predavanja, nastava će se nastaviti odvijati na VETU online platformi (learn2.evtos.hr) prema navedenom rasporedu.