1. Nastava na preddiplomskom stručnom studiju i diplomskom specijalističkom studiju i upisi u višu godinu studija na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu započinje 30. rujna 2019. godine.
 2. Nastava u zimskom semestru održava se od 30. rujna/1. listopada za više godine do 20. prosinca 2019., te od 13. siječnja do 29. siječnja, 2020. godine.
 3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 23. prosinca 2019. do 10. siječnja 2020. godine.
 4. Intenzivni tjedni u zimskom semestru su:
  • 30. rujna do 04. listopada 2019. godine;
  • 11. studenog do 15. studenog 2019. godine;
  • 27. siječnja do 31. siječnja 2020. godine.
 5. Zimski ispitni rok traje od 30. siječnja do 21. veljače 2020. godine.
 6. Nastava u ljetnom semestru održava se od 24. veljače do 09. travnja 2020. godine, te od 21. travnja do 08. lipnja 2020. godine.
 7. Uskrsni blagdani traju od 10. travnja do 20. travnja 2020. godine.
 8. Intenzivni tjedni u ljetnom semestru su:
  • 09. ožujka do 13. ožujka 2020. godine.
  • 04. svibnja do 08. svibnja 2020. godine.
  • 08. lipnja do 10. lipnja 2020. godine.
 9. Ljetni ispitni rok traje od 09. lipnja do 03. srpnja 2020. godine.
 10. Jesenski ispitni rok traje od 07. rujna do 30. rujna 2020. godine.
 11. Obrane završnih radova traje od 14. rujna do 18. rujna 2020. godine.
 12. Rok za predaju ispravka završnih radova (ako potrebno) mentoru na odobrenje je 25. rujna 2020. godine.
 13. Rok za predaju uvezanih primjeraka završnih radova referadi je 30. rujna 2020. godine.

Najnovije vijesti

 • Sačuvajte datum: Teološka konferencija o kršćanskom obraćenju, 1. - 3. srpnja 2021.

  VETU organizira integrativnu teološku konferenciju pod nazivom "Kršćansko obraćenje: multidisciplinarna, međunarodna i ekumenska perspektiva". Konferencija ima za cilj biti znanstveno i reflektirajuće istraživanje kršćanske prakse i iskustva obraćenja iz različitih relevantnih akademskih disciplina, nacionalno-kulturnog konteksta i crkvene tradicije, s posebnim naglaskom na tu temu u kontekstu srednje i istočne Europe. Konferencija će sadržavati prezentacije akademskih radova glavnih predavača i prihvaćene radove koji će biti izabrani iz radova prijavljenih na otvoreni poziv za iste, kao i planirana interaktivna predavanja o temama koje će biti određene. Antologija nekih ili svih predstavljenih radova će se nastojati objaviti do listopada 2022. u povodu 50. obljetnice Učilišta. Više o konferenciji na poveznici.
 • Produžili smo rok za rane prijave, do 31. svibnja!

  Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!
 • Stipendije za izvrsnost za rane prijave (do 15. svibnja!)

  Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!
 • Izvanredna obustava nastave

  Sve visoke škole, uključujući i našu, su dobile dobile upute od Vlade da se obustavlja redovna nastava na razdoblje od dva tjedna. Naše stručno vijeće je donijelo odluku, s obzirom na broj studenata koji dolaze iz udaljenijih krajeva i mogućnost kasnijeg produljenja tog razdoblja, da VETU obustavlja redovnu nastavu u učionicama na razdoblje od mjesec dana, odnosno da ćemo s nastavom u učionicama započeti u tjednu od 20. travnja. Naša nastava svih kolegija će se odvijati putem interneta - predavači će svoje materijale postavljati na stranice learn.evtos.hr (Moodle), te su studenti obavezni biti u kontaktu sa svojim predmetnim predavačima i izvršavati sve obaveze koje predavač odredi. Svaki student ima korisničke podatke te je upisan u ovim stranicama u one kolegije koje sluša u ovom semestru.Predavač komunicira sa studentima preko navedenih stranica, šalje poruke, postavlja materijale, snima sadržaj i u slučaju problema sa sustavom koristi e-mail za informiranje ili kontaktira sustav podrške za rad na Moodle stranicama.
 • Predstavljanje knjige "Nisam zavijao s vukovima"

  23. svibnja 2019. godine, u 19.00 sati, u prostoru knjižnice Visokog evanđeoskog teološkog učilištaOsijek, Cvjetkova 34, održat će se predstavljanje knjige "Nisam zavijao s vukovima", autora Tomislava Jakića. Ugledni novinar velikog iskustva u novinarstvu i politici iznosi svoja sjećanja iz svoje bogate biografije. Sjećanja počinju od autorova djetinjstva, preko prvih koraka u novinarstvu, rada i života u socijalističkoj Hrvatskoj i Jugoslaviji, raspada Jugoslavije i stvaranja neovisne Hrvatske do burnih godina kada obavlja visoku dužnost vanjskopolitičkog savjetnika predsjednika Mesića.Promotori knjige su:Gradimir Gojer, kazališni režiser (Sarajevo, BiH)dr. Svjetlana Broz (izdavač, Gariwo)dr. sc. Peter Kuzmič (dekan VETU)Dobrodošli!