Osječki institut za misijske studije (OSIMS) je platforma za akademsko promišljanje o misijskoj praksi crkve i poslanja u društvima postkomunističke Europe.

Naš slogan: Gradimo mostove za cjelovitu misiju duž Dunava

Kao i mnogi mostovi preko Dunava, OSIMS nastoji služiti kao most između Istoka i Zapada, usredotočujući se na:

  • Povezivanje evangelizacije i društvene uključenosti u cjelovitu misiju
  • Nadilaženje jaza između laika u crkvi i pastora
  • Povezivanje teorijskih razmišljanja i praktične uključenosti u misijski rad
  • Isticanje međukulturalne dimenzije misije u kontekstu različitih manjina u srednjoj i istočnoj Europi
  • Proširenje odnosa između Istočne Europe i kršćanstva na globalnom jugu
  • Komuniciranje Evanđelja na relevantan način, da je u Isusu Kristu uklonjen jaz između Boga i čovjeka.

Istraživački program OSIMS-a usmjeren je na dva neovisna, međusobno povezana područja: Misiološke trendove i pitanja u srednjoj i istočnoj Europi te romske crkve i kršćanske zajednice.

Saznajte više o OSIMS-u.