VETU Odobrena i potpisana "Erasmus Povelja u visokom obrazovanju" za razdoblje 2021. - 2027.

Izvršna Agencija Europske komisije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) obavijestila je o rezultatima poziva za dodjelu "Erasmus Povelje u visokom obrazovanju" (Erasmus Charter for Higher Education “ECHE” ).

"Erasmus Povelja" predstavlja okvir za kvalitetnu provedbu svih Erasmus+ aktivnosti. Temeljem "Povelje" koja je preduvjet, VETU će u narednom razdoblju od 7 godina moći prijavljivati projekte i sudjelovati u svim aktivnostima novoga ciklusa Erasmus+ programa. "Povelja" vrijedi za ukupno razdoblje programa 2021. - 2027., uz uvjet zadovoljavajuće provedbe i uspješnosti projekata te poštivanje načela Povelje. Važno je napomenuti da ona samostalno ne znači automatsku dodjelu financijskih sredstava. Visoka učilišta kojima je dodijeljena ova "Povelja" obvezuju se na daljnju internacionalizaciju ustanove i pridonošenje ciljevima Europskoga prostora obrazovanja. Osnovna načela "Povelje" imaju za cilj ojačati kvalitetnu provedbu mobilnosti studenata i osoblja (nastavnoga i nenastavnoga), razvijati kvalitetna partnerstva s inozemnim visokim učilištima i ustanovama sukladno svojim strategijama internacionalizacije, promicati mogućnosti za pojedince u nepovoljnom položaju, provedbu načela nediskriminacije i jednakog pristupa te razvijati transnacionalne aktivnosti podučavanja. Dodatno, za novo programsko razdoblje, "Povelja" ističe provedbu kombiniranih (blended) mobilnosti, automatskoga priznavanja ishoda mobilnosti, “digitalizaciju” Erasmusa te uvođenje građanske uključenosti i ekološke prihvatljivosti u projektne aktivnosti.

Erasmus+ Charter za visokoškolske ustanove 2021-2027

Izjava o politici Erasmusa 2021-2027