Naš katalog

Biblioteka ima svoj online katalog (http://opac.evtos.hr) rađen u knjižničarskom softwareu KOHA. Moguće mu je pristupiti iz studentskih soba, ureda i sa svakog drugog mjesta s pristupom Internetu. KOHA je dovoljno fleksibilan software koji zadovoljava sadašnje i buduće tehnološke potrebe biblioteke.