VETU je u pripremi za teološku konferenciju pod nazivom "Kršćansko obraćenje: multidisciplinarna, međunarodna i ekumenska perspektiva", odgodilo konferenciju zbog trenutne epidemiološke situacije. Novi datum će biti naknadno objavljen, no konferenciju planiramo održati u 2022. godini kao jedan od događaja kojim će se proslaviti 50. godišnjica Učilišta.

Konferencija ima za cilj biti znanstveno i reflektirajuće istraživanje kršćanske prakse i iskustva obraćenja iz različitih relevantnih akademskih disciplina, nacionalno-kulturnog konteksta i crkvene tradicije, s posebnim naglaskom na tu temu u kontekstu srednje i istočne Europe. Konferencija će sadržavati prezentacije akademskih radova glavnih predavača i prihvaćene radove koji će biti izabrani iz radova prijavljenih na otvoreni poziv za iste, kao i planirana interaktivna predavanja o temama koje će biti određene. Antologija nekih ili svih predstavljenih radova će se nastojati objaviti.