Duhovnost je važna!

19.-22. veljače 2019., Osijek, Hrvatska

Promišljanja o duhovnim dimenzijama misijske teologije i lokalnih misijskih praksi u Centralnoj i Istočnoj Europi

 

Asocijacija za misijski studij Centralne i Istočne Europe - CEEAMS (The Central and Eastern European Association for Mission Studies) sa središtem u Budimpešti, Mađarska poziva teologe, misionare, crkvene djelatnike i predstavnike crkvenih i paracrkvenih organizacija da sudjeluju na godišnjoj CEEAMS konferenciji Duhovnost je važna! Promišljanja o duhovnim dimenzijama misijske teologije i lokalnih misijskih praksi u Centralnoj i Istočnoj Europi koja će se održati u Osijeku, 19.-22. veljače 2019., na Visokom teološkom učilištu u Osijeku (Cvjtekova 32, Osijek).

Misija i duhovnost su usko povezani, a dublje razumijevanje ove povezanosti je važno za razumijevanje kršćanske misije u današnjem svijetu. Duhovnost je u središtu kršćanske vjere i odnosi se na iskustvo Boga u ljudskom životu. Na ovoj konferenciji, želimo zajedno promišljati o različitim aspektiva duhovnosti i misije imajući na umu duhovne i misijske prakse u Centralnoj i Istočnoj Europi; duhovnost i teološko/misijsko obrazovanje; duhovnost, društvena stvarnost i misijsko djelovanje u Europi (nacionalizam, ksenofobija, ratna sjećanja, pomirenje); duhovne prakse u različitim kršćanskim zajednicama (liturgije, rituali, kulture); i druge teme.

Više o događanju možete pronaći na poveznici: http://ceeams.org/2018/10/30/spirituality-matters- call-for-papers-for-ceeams-annual-conference-19-22-febr-2019/

Prijave http://ceeams.org/form-2/

Više o Asocijaciji za misijski studij Centralne i Istočne Europe - CEEAMS (The Central and Eastern European Association for Mission Studies) možete pronaći na poveznici: http://ceeams.org/about-ceeams/our-history/