Učilište dobilo dopusnice za studijske programe!

Iako posljednjih nekoliko godina Učilište nije upisivalo studente, mnogo drugih aktivnosti je ipak bilo provedeno - organizirali smo seminare za pastore, konferencije za misijske radnike, ljetne škole za istraživače i sl.

Od akademske godine 2018./2019. Učilište nudi i upise u stručni studij teologije i specijalistički diplomski stručni studij teologije. Pored dopusnice od Ministarstva, Učilište je dio organizacijske mreže evanđeoskih teoloških škola u Europi (EEAA) od koje smo dobili priznanje koje potvrđuje kvalitetan standard visokog teološkog obrazovanja.

Akreditirani studijski program teologije osposobit će studente za život u svjetlu kršćanskog svjetonazora u crkvi i društvu.


ZA KOGA JE STUDIJ?

Studij je usmjeren svima koji žele znati više o Bogu, Bibliji i svijetu. Onima koji žele služiti društvu u njegovim stvarnim problemima. Onima koji žele cjeloviti rast kroz duhovne, akademske i socijalne aktivnosti. Onima koji žele razvijati svoje kritičko promišljanje, istraživanje i pisanje.
I to u kontekstu međunarodnog predavačkog zbora i vodeće teološke knjižnice u ovom dijelu Europe.
Usmjeren je edukaciji pastoralnih i crkvenih radnika u poznavanju Biblije, kršćanskog nauka, crkvene povijesti, konteksta u kojemu žive i kristocentričnog misijskog svjetonazora.
Usmjeren je edukaciji učitelja u području kršćanskog obrazovanja, vjeronauka i kateheze.
Ovo je jedinstvena prilika za Vaše vjeroučitelje i vjeroučiteljice!


ŠTO STUDIJ NUDI?

Studij uvodi u proučavanje biblijskog teksta, upoznavanje biblijskih jezika, kršćanski nauk, crkvenu povijest, savjetovanje, etiku, sociologiju, filozofiju, kulturu i prijeko potrebne vještine kao što su engleski jezik, istraživanje i pisanje, pedagoške i retoričke vještine i informatička pismenost.

Za cilj ima pripremiti studente za službu u crkvi, paracrkvenim i drugim socijalnim ustanovama.

Ono što nas čini pristupačnijima je i model izvanrednog studiranja: Vama koji ste u punovremenoj službi i Vašim vjeroučiteljima koji ne mogu svoja radna mjesta zamijeniti školskim klupama, nudimo mogućnost studiranja kombinacijom slušanja predavanja putem on-line platforme i intenzivnim tjednima provedenim u Osijeku.


ZAŠTO NAŠ STUDIJ?

Zašto naš studij? Zato što:
želimo pomoći crkvama u oblikovanju budućih generacija vođa koji će biti sposobni razvijati crkve koje će dosezati društvo za Evanđelje;
želimo pomoći crkvama u strateškom ispružanju prema svijetu;
želimo obrazovati i razvijati studente koji će biti sposobni služiti u svojim zajednicama kako bi se Krist proslavio i Njegovo kraljevstvo proširilo u našim zemljama;
nudimo studij u vašem okruženju koji omogućuje redovitiji kontakt studenata s njihovim lokalnim crkvama i pastorima i konkretnu primjenu naučenog u praksi.


KONTAKT

Slobodno nas kontaktirajte! Spremni smo za susret s Vama kako bismo mogli osobno razgovarati o mogućnostima koje nudimo i zašto ih nudimo!