Visoko evanđeosko teološko učilište, u suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku organizira međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup "Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza" koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Osijeku, 19. i 20. listopada 2017. godine

Vjerski i društveni pokret reformacije, koji na tragu ideja renesanse i humanizma započinje u 16. stoljeću, jedan je od najznačajnijih događaja u teološkoj, kulturnoj i političkoj povijesti Europe, a njegovi učinci traju i danas. Reformacija se sučelila s ustrojem, praksom i teologijom tadašnje Crkve, ali njezine posljedice, prije svega raskol Zapadne crkve, daleko su nadišle područje teologije i vjerske prakse. Vjerski sukobi utjecali su na pojavu ratova, promjene granica i političkih struktura u Europi, a posljedice su bile vidljive i u umjetnosti i kulturi. Prijevod Biblije na nacionalne jezike, sloboda i pravo osobnog tumačenja Biblije te naglasak na odgovornosti i savjesti pojedinca kao ključnih za vlastito spasenje doprinijeli su jačanju interesa puka za pisanu riječ i uvelike promijenili odnos prema nacionalnim jezicima, što je potaknulo novi odnos prema književnosti i pojavu novih književnih vrsta te novog stila u umjetnosti. S obzirom na sveobuhvatnost uzroka, posljedica i odjeka reformacije ovaj skup predstavlja izvrsnu priliku za multiperspektivno znanstveno promišljanje brojnih tema.

Svoja izlaganja će imati i naši nastavnici Gregory Thellman (The Presence of Christ in the Teaching of the Written Gospel: Reformational Trajectories and the Command –Promise of Matthew 28:18–20), David Kovačević (Doprinos reformacije hrvatskom identitetu) i naši drugi suradnici.

Detaljan program