Naslovno nastavna zvanja:

 1. 1 izvršitelj/ica u naslovnom nastavnom zvanju predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje Teologija, znanstvena grana Dogmatska teologija (40 sati tjedno ili na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu)

 2. 1 izvršitelj/ica u naslovnom nastavnom zvanju predavača za Humanističkih znanosti, znanstveno polje Teologija, znanstvena grana Religiozna pedagogija i katehetika (40 sati tjedno)

 3. 1 izvršitelj/ica u naslovnom nastavnom zvanju predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje Teologija, znanstvena grana Fundamentalna teologija (40 sati tjedno)

 4. 2 izvršitelj/ica u naslovnom nastavnom zvanju predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje Teologija, znanstvena grana Biblijska teologija (40 sati tjedno)

 5. 1 izvršitelj/ica u naslovnom nastavnom zvanju predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje Teologija, znanstvena grana Ekumenska teologija (40 sati tjedno)

 6. 1 izvršitelj/ica u naslovnom nastavnom zvanju predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje Teologija, znanstvena grana Crkvena povijest (40 sati tjedno)


Uz opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, prednost imaju kandidati koji:

 1. prednost imaju kandidati s poznavanjem apostolskog i nicejskog vjerovanja te Lausannskog zavjeta

 2. prednost imaju kandidati koji imaju dokaz o stručnom radu u crkvenom okruženju u obliku pisane izjave pastora crkve kojoj pripadajuPrijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis (u pisanom i elektroničkom obliku)

 2. Potvrdu kandidata o radnom iskustvu

 3. Potvrdu o poznavanju engleskog jezika

 4. Potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma za kandidate koji su strani državljani

 5. Presliku domovnice ili putne isprave za stranog državljanina

 6. Presliku dokaza o akademskom stupnju specijalista teologije ili magistra teologije

 7. Presliku o priznanju akademskog stupnja za kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

 8. Potvrdu o dosadašnjoj nastavnoj djelatnosti u sustavu visokog obrazovanja ili potvrdu o održanom javnom predavanju

 9. Popis objavljenih stručnih ili znanstvenih radova s preslikom naslovnice i sadržaja časopisa ili zbornika

 10. Potvrdu o sudjelovanju na seminaru za stručno usavršavanje

 


Potpuna dokumentacija podnosi se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, Cvjetkova 32, 31000 Osijek s naznakom: «Za natječaj»

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. Visoko evanđeosko teološko učilište zadržava pravo testiranja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Najnovije vijesti

 • Produžili smo rok za rane prijave, do 31. svibnja!

  Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!
 • Stipendije za izvrsnost za rane prijave (do 15. svibnja!)

  Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!
 • Izvanredna obustava nastave

  Sve visoke škole, uključujući i našu, su dobile dobile upute od Vlade da se obustavlja redovna nastava na razdoblje od dva tjedna. Naše stručno vijeće je donijelo odluku, s obzirom na broj studenata koji dolaze iz udaljenijih krajeva i mogućnost kasnijeg produljenja tog razdoblja, da VETU obustavlja redovnu nastavu u učionicama na razdoblje od mjesec dana, odnosno da ćemo s nastavom u učionicama započeti u tjednu od 20. travnja. Naša nastava svih kolegija će se odvijati putem interneta - predavači će svoje materijale postavljati na stranice learn.evtos.hr (Moodle), te su studenti obavezni biti u kontaktu sa svojim predmetnim predavačima i izvršavati sve obaveze koje predavač odredi. Svaki student ima korisničke podatke te je upisan u ovim stranicama u one kolegije koje sluša u ovom semestru.Predavač komunicira sa studentima preko navedenih stranica, šalje poruke, postavlja materijale, snima sadržaj i u slučaju problema sa sustavom koristi e-mail za informiranje ili kontaktira sustav podrške za rad na Moodle stranicama.
 • Predstavljanje knjige "Nisam zavijao s vukovima"

  23. svibnja 2019. godine, u 19.00 sati, u prostoru knjižnice Visokog evanđeoskog teološkog učilištaOsijek, Cvjetkova 34, održat će se predstavljanje knjige "Nisam zavijao s vukovima", autora Tomislava Jakića. Ugledni novinar velikog iskustva u novinarstvu i politici iznosi svoja sjećanja iz svoje bogate biografije. Sjećanja počinju od autorova djetinjstva, preko prvih koraka u novinarstvu, rada i života u socijalističkoj Hrvatskoj i Jugoslaviji, raspada Jugoslavije i stvaranja neovisne Hrvatske do burnih godina kada obavlja visoku dužnost vanjskopolitičkog savjetnika predsjednika Mesića.Promotori knjige su:Gradimir Gojer, kazališni režiser (Sarajevo, BiH)dr. Svjetlana Broz (izdavač, Gariwo)dr. sc. Peter Kuzmič (dekan VETU)Dobrodošli!
 • Stipendije za izvrsnost za rane prijave (do 30. travnja!)

  Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!