Yordan Kalev Zhekov
Evanđeoski teološki fakultet,
Osijek, 2004.

Predstavljeni priručnik načinjen je kako bi služio kao vodič za zadatke istraživanja i pisanja za studente postdiplomskih i dodiplomskih nivoa. Zbog te će činjenice priručnik pokušati pokriti veliko područje tema vezanih za istraživanje i pisanje na različitim razinama. Svrha je pomoći svim razinama studentskog tijela na ETF-u u uspješnom ostvarivanju svakodnevnih akademskih zadataka.