Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!

Svi kandidati za upis se automatski razmatraju za program stipendiranja pod uvjetom da do 31. svibnja podnesu cjelokupni prijavni obrazac za prijavu na studij. Uz ispunjavanje postojećeg obrasca za prijavu studenata i standardnih potrebnih dokumenata, svi kandidati moraju ispuniti obrazac zahtjeva za stipendiju, uključujući pismeno osobno svjedočanstvo o svojoj kršćanskoj vjeri.
Osim toga, kandidati za preddiplomski studij moraju napisati kratak tematski esej, a kandidati za diplomski studij moraju napisati esej i proložiti primjer prethodnog akademskog rada.

Ove stipendije će primiti 5 kandidata za preddiplomski studij i 5 kandidata za diplomski studij.

Od svih stipendista se očekuje održavanje zadovoljavajućeg akademskog napretka.

Intervjui kandidata (bilo osobno bilo putem Skypea) održat će se u lipnju. Stručno vijeće Učilišta će raspravljati i odlučivati o stipendijama te će dobitnici biti obavješteni. Kandidati mogu biti primljeni na studij čak i ako ne prime stipendiju (ako se, na primjer, za stipendiju prijavi više od pet kandidata, ili nedovoljan broj kandidata zadovolji kriterije). Takvi studenti se mogu još uvijek prijaviti za financijsku pomoć koja se temelji na potrebama.

Pravo na dodjelu, kriteriji za stipendiju

i. Kandidati se moraju prijaviti i biti prihvaćeni kao novi studenti u preddiplomskom (1. godina) ili diplomskom programu (4. godina).
ii. Kandidati se mogu prijaviti kao rezidentni (redovni) ili nerezidentni (izvanredni) studenti.
iii. Program je otvoren za domaće i inozemne kandidate.
iii. Kandidati moraju biti sposobni studirati na hrvatskom ili engleskom jeziku na preddiplomskoj razini. Na diplomskom studiju kandidati moraju biti sposobni studirati na engleskom jeziku i moraju priložiti službene rezultate testa poznavanja engleskog jezika u prijavi za stipendiju ili položiti ispit na VETU prije roka za prijavu.
iv. Kandidati moraju izraziti svoju namjeru završetka programa u redovitom (3 godine preddiplomskom; 2 godine diplomskom) ili udvostručenom/ponavljačkom (6 godina preddiplomskom; 4 godine diplomskom) vremenskom periodu.

Određivanje dobitnika

1. Akademske sposobnosti i prethodna uspješnost >> akademske preporuke, službeni prijepisi svih prethodnih studija; odgovarajući rezultati testa;
2. Kršćanska predanost i služenje >> pastoralna preporuka, izvješće o aktivnostima vezanim za službu i osobna izjava vjere, razgovor;
3. Osobni integritet i vrijednosti >> opće preporuke, osobna izjava vjere, intervju;
4. Sposobnost i potencijal za vodstvo >> preporuke, cjelokupni profil aplikacije, intervju.

Kriteriji za obnovu i zadržavanje stipendije

Dobitnici stipendija mogu zadržati svoje nagrade u svojim uzastopnim godinama studija sve do završetka studija, zadržavajući dobar akademski status i dobar položaj u ukupnom poretku studenata VETU-a.

Akademski, od stipendista se očekuje zadržavanje prosjeka ocjena 4,0 / 5,0 i polaganje svih kolegija u godini studija. Student može prenijeti jedan predmet u sljedeću godinu, ali u tom slučaju mora platiti taj kolegij prema navedenom VETU cjeniku u to vrijeme (trenutno 100 HRK po ECTS bodu).

Osim toga, od stipendista se očekuje održavanje aktivnog članstva i redovito pohađanje lokalne crkve i redovito sudjelovanje u studentskim bogoslužjima i molitvama, kao i u drugim duhovnim i akademskim događajima koji se zahtijevaju od studenata.

Stipendije se mogu opozvati u sljedećim slučajevima:

i. Neodržan prosjek ocjena 4,0.
ii. Neuspjeh u završetku jednog kolegija (u skladu s punim ili polugodišnjim planom) u određenoj akademskoj godini.
iii. Ako je student podvrgnut disciplinskom postupku prema VETU propisima.
iv. Ako student ima dugovanja prema instituciji koja ostaju nepodmirena.
v. Izostanak sudjelovanja u potrebnim studentskim događajima, bogoslužjima i molitvenim sastancima, ili neodržavanje aktivnog članstva u lokalnoj crkvi.
VI. Otpuštanje iz ustanove iz bilo kojeg razloga.

Studenti koji zbog izvanrednih okolnosti, kao što su ozbiljni zdravstveni problemi, dospiju u kategoriju i, ii, iv ili v, mogu se posebno obratiti stručnom odboru kako bi odgodili svoju stipendiju.


Prijavni obrazac

Najnovije vijesti

 • Sačuvajte datum: Teološka konferencija o kršćanskom obraćenju, 1. - 3. srpnja 2021.

  VETU organizira integrativnu teološku konferenciju pod nazivom "Kršćansko obraćenje: multidisciplinarna, međunarodna i ekumenska perspektiva". Konferencija ima za cilj biti znanstveno i reflektirajuće istraživanje kršćanske prakse i iskustva obraćenja iz različitih relevantnih akademskih disciplina, nacionalno-kulturnog konteksta i crkvene tradicije, s posebnim naglaskom na tu temu u kontekstu srednje i istočne Europe. Konferencija će sadržavati prezentacije akademskih radova glavnih predavača i prihvaćene radove koji će biti izabrani iz radova prijavljenih na otvoreni poziv za iste, kao i planirana interaktivna predavanja o temama koje će biti određene. Antologija nekih ili svih predstavljenih radova će se nastojati objaviti do listopada 2022. u povodu 50. obljetnice Učilišta. Više o konferenciji na poveznici.
 • Produžili smo rok za rane prijave, do 31. svibnja!

  Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!
 • Stipendije za izvrsnost za rane prijave (do 15. svibnja!)

  Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!
 • Izvanredna obustava nastave

  Sve visoke škole, uključujući i našu, su dobile dobile upute od Vlade da se obustavlja redovna nastava na razdoblje od dva tjedna. Naše stručno vijeće je donijelo odluku, s obzirom na broj studenata koji dolaze iz udaljenijih krajeva i mogućnost kasnijeg produljenja tog razdoblja, da VETU obustavlja redovnu nastavu u učionicama na razdoblje od mjesec dana, odnosno da ćemo s nastavom u učionicama započeti u tjednu od 20. travnja. Naša nastava svih kolegija će se odvijati putem interneta - predavači će svoje materijale postavljati na stranice learn.evtos.hr (Moodle), te su studenti obavezni biti u kontaktu sa svojim predmetnim predavačima i izvršavati sve obaveze koje predavač odredi. Svaki student ima korisničke podatke te je upisan u ovim stranicama u one kolegije koje sluša u ovom semestru.Predavač komunicira sa studentima preko navedenih stranica, šalje poruke, postavlja materijale, snima sadržaj i u slučaju problema sa sustavom koristi e-mail za informiranje ili kontaktira sustav podrške za rad na Moodle stranicama.
 • Predstavljanje knjige "Nisam zavijao s vukovima"

  23. svibnja 2019. godine, u 19.00 sati, u prostoru knjižnice Visokog evanđeoskog teološkog učilištaOsijek, Cvjetkova 34, održat će se predstavljanje knjige "Nisam zavijao s vukovima", autora Tomislava Jakića. Ugledni novinar velikog iskustva u novinarstvu i politici iznosi svoja sjećanja iz svoje bogate biografije. Sjećanja počinju od autorova djetinjstva, preko prvih koraka u novinarstvu, rada i života u socijalističkoj Hrvatskoj i Jugoslaviji, raspada Jugoslavije i stvaranja neovisne Hrvatske do burnih godina kada obavlja visoku dužnost vanjskopolitičkog savjetnika predsjednika Mesića.Promotori knjige su:Gradimir Gojer, kazališni režiser (Sarajevo, BiH)dr. Svjetlana Broz (izdavač, Gariwo)dr. sc. Peter Kuzmič (dekan VETU)Dobrodošli!