Datumi prisustva u Osijeku:

 • 2. – 6.10.2017.
 • 27.11 – 1.12.2017.
 • 19. –23.2.2018.

Akademski kalendar za 2017/2018. godinu, 1. godina:


Upoznavanje Biblije – Stari zavjet

Predavač: Apostolovski/Thellman
Bodovi: 8
Jezik nastave: Engleski ili hrvatski
Opis:

Koliko dobro poznajete Bibliju kakvu je Isus poznavao? Otprilike tri četvrtine kršćanskog biblijskog kanona čine knjige hebrejskog pisma (Stari zavjet), što je za Isusa, njegove učenike i ranu crkvu bila Biblija i stoga osnovni temelj knjigama Novog zavjeta. Ipak, mnogim kršćanima je poznavanje SZ u svom kontekstu zanemarivo, opterećujuće ili teško razumljivo. U ovom pregledu Starog zavjeta, studenti će pročitati svaku knjigu u cijelosti, naučiti kako postati kompetentniji čitatelji razmatrajući povijesni kontekst, prepoznavajući žanrove i književne osobine te razumijevajući svrhu svake knjige unutar većeg kanonskog i teološkog konteksta kako židovskog tako i kršćanskog pisma. Studenti će također razmišljati o tome kako se SZ treba čitati i primijeniti u današnjoj crkvi i kulturi te u vlastitom životu.

Uvod u kršćansku teologiju

Predavač: Kovačević
Bodovi: 4
Jezik nastave: Hrvatski
Opis:

Opis trenutno nije dostupan

Uvod u kršćansku misao I svjetonazor

Predavač: Tešija
Bodovi: 4
Jezik nastave: Engleski ili hrvatski
Opis:

Opis trenutno nije dostupan

Opća pedagogija

Predavač: TBD
Bodovi: 6
Jezik nastave: Hrvatski-engleski
Opis:

Tko si ne bi kao student, vjeroučitelj ili obična osoba, poželio kakav pregled o cjelokupnosti onoga što se danas naziva Pedagogija ili znanost o odgoju? Ova disciplina je posljednjih desetljeća postala toliko opsežnom, da je obuhvatan pregled naprosto nemoguć! Ipak, ovaj kolegij nastoji dati pregled pedagoških kategorija, znanstvenih temelja i načina rada znanosti o odgoju, povijesnih pretpostavki pedagogije, današnjih metoda odgoja, socijalizacije, teorija učenja, institucionalizacije poučavanja i učenja te pogled na izazove pedagogije sadašnjice.

Kako istraživati

Predavač: Tešija
Bodovi: 3
Jezik nastave: Hrvatski
Opis:

Opis trenutno nije dostupan

Engleski 1

Predavač: Seguin
Bodovi: 3
Jezik nastave: Hrvatski-engleski
Opis:

Postoji li nešto što možda ometa ili usporava vaše razumijevanje kada čitate teološke publikacije napisane na engleskom jeziku? Kolegij Engleski jezik 1 obuhvaća pregled osnovnih struktura i rječnika engleskog jezika u konktekstu odraslih polaznika, proširuje akademski vokabular i poznavanje važnih pojmova i terminologije koja se koristi u teološkom pisanju. Kolegij ima za cilj dovesti polaznike do razine na kojoj mogu istraživati teološke pojmove. Osim pregleda struktura i svakodnevnog vokabulara, polaznici će se suočiti sa odabranim teološkim temama sličnima onima koji se nalaze u tradicionalnim knjigama kršćanske doktrine.

Duhovno oblikovanje

Predavač: Kovačević
Bodovi: 2
Jezik nastave: Hrvatski
Opis:

Opis trenutno nije dostupan

Kršćansko štovanje

Predavač: Thellman
Bodovi: 2
Jezik nastave: Engleski
Opis:

Što je kršćansko štovanje? Je li štovanje isključivo ili uglavnom glazba koja se pjeva u crkvi, je li to sama crkvena služba, ili nešto više od toga? U ovom uvodnom kolegiju, studenti će se upoznati sa štovanjem u Starom i Novom zavjetu, praksom kršćanskog štovanja u ranoj crkvi te današnjom praksom u raznim kršćanskim tradicijama. Cilj kolegija je bolje razumijevanje biblijske teologije štovanja od stvaranja do novog stvaranja kako bismo mogli odražavati Božju slavu u našem osobnom i crkvenom štovanju.

Početni biblijski grčki 1

Predavač: Thellman
Bodovi: 3
Jezik nastave: Engleski ili hrvatski
Napomena: preddiplomci i diplomci zajedno
Opis:

Kada se susretnete s različitim biblijskim prijevodima Biblije, što učinite? Kako možete bolje razumjeti jezik i značenje Novog zavjeta? Naučite čitati Novi zavjet na jeziku ne kojem je napisan - Koine grčkom jeziku - međunarodnom jeziku drevnog mediteranskog svijeta! U ovom prvom uvodnom kolegiju, polaznici će se upoznati s grčkom abecedom i izgovorom, osnovnim vokabularom, imenicama i pridjevima, te sadašnjim glagolskim vremenom. Do kraja semestra, polaznici će moći bolje koristiti korisne novozavjetne rječnike i referentne radove dok čitaju pisma i moći će prevesti stvarne biblijske tekstove. Produbite svoje razumijevanje Novog zavjeta čitajući ga na istom jeziku kojim se apostol Pavao služio i kojim su i drugi novozavjetni pisci pisali!

Akademski kalendar za 2017/2018. godinu, 4. godina:


Istraživanje, kritika I vjera

Predavač: Thellman, + drugi predavači
Bodovi: 10
Jezik nastave: Engleski
Opis:

U ovom naprednom kolegiju, polaznici će se upoznati s metodama istraživanja i stilovima akademskog pisanja u raznim teološkim disciplinama i primijeniti ove metode u vlastitim istraživačkim projektima. Polaznici će imati priliku prezentirati svoje završne projekte na seminarima s drugim polaznicima i profesorima Učilišta. Osim toga, polaznici će promišljati o izazovima akademskog istraživanja i kršćanske vjere u crkvi i društvu te razviti pažljivo razmatranu perspektivu i pristup integraciji vjere i učenja.

Povijest kršćanskih doktrina

Predavač: Kuzmič
Bodovi: 10
Jezik nastave: Hrvatski ili engleski
Opis:

Opis trenutno nije dostupan

Islam

Predavač: Trako
Bodovi: 5
Jezik nastave: Hrvatski ili engleski
Opis:

Opis trenutno nije dostupan

Antropološka gledišta o ljudskom postojanju

Predavač: Tešija
Bodovi: 5
Jezik nastave: Engleski ili hrvatski
Opis:

Opis trenutno nije dostupan

Početni biblijski grčki 1

Predavač: Thellman
Bodovi: 3
Jezik nastave: Engleski ili hrvatski
Napomena: preddiplomci i diplomci zajedno
Opis:

Opis trenutno nije dostupan

Flavijev Judejski rat (Stari nekanonski teološki spisi)

Predavač: Thellman
Bodovi: 5
Jezik nastave: Engleski
Opis:

Ovaj napredni kolegij uvodi studente u korištenje starih nekanonskih teoloških spisa radi boljeg razumijevanja povijesnog, književnog i teološkog konteksta Svetih pisama. Nakon pregleda raznih kontekstualnih tekstova za proučavanje Starog i Novog zavjeta te metoda njihove uporabe u komparativnim studijima, polaznici će se baviti Judejskim ratom, Flavijevim povijesnim prikazom rimskog osvajanja Judeje 70. godine poslije Krista. Polaznici će razgovarati i tumačiti Flavijev prikaz, razumjeti kako ga iskoristiti za bolje razumijevanje povijesne i teološke podloge za Novi zavjet.

Urbana misija

Predavač: Kool
Bodovi: 5
Jezik nastave: Engleski
Opis:

Sve više postaje uvriježeno shvaćanje da je Europa teško i ozbiljno misijsko polje. To se posebice odnosi na urbana okruženja. Pastori u urbanim misijama često su preopterećeni i usamljeni. Ovaj kolegij će istražiti različite perspektive urbane misije vezane uz pokretanje crkvi i obnovu crkve u kontekstu srednje i istočne Europe, kao i za iskreno sudjelovanje i suradnju uključenih u urbanu misiju. Vidjet ćemo da Bog radi i u urbanom kontekstu te što može učiniti kroz ljudski narod.

Cijena kolegija za 2017/2018. godinu:

 • teološki kolegiji: 50 HRK/bod
 • jezični tečajevi: 75 HRK/ bod

Najnovije vijesti

 • Stipendije za izvrsnost za rane prijave (do 15. svibnja!)

  Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!
 • Izvanredna obustava nastave

  Sve visoke škole, uključujući i našu, su dobile dobile upute od Vlade da se obustavlja redovna nastava na razdoblje od dva tjedna. Naše stručno vijeće je donijelo odluku, s obzirom na broj studenata koji dolaze iz udaljenijih krajeva i mogućnost kasnijeg produljenja tog razdoblja, da VETU obustavlja redovnu nastavu u učionicama na razdoblje od mjesec dana, odnosno da ćemo s nastavom u učionicama započeti u tjednu od 20. travnja. Naša nastava svih kolegija će se odvijati putem interneta - predavači će svoje materijale postavljati na stranice learn.evtos.hr (Moodle), te su studenti obavezni biti u kontaktu sa svojim predmetnim predavačima i izvršavati sve obaveze koje predavač odredi. Svaki student ima korisničke podatke te je upisan u ovim stranicama u one kolegije koje sluša u ovom semestru.Predavač komunicira sa studentima preko navedenih stranica, šalje poruke, postavlja materijale, snima sadržaj i u slučaju problema sa sustavom koristi e-mail za informiranje ili kontaktira sustav podrške za rad na Moodle stranicama.
 • Predstavljanje knjige "Nisam zavijao s vukovima"

  23. svibnja 2019. godine, u 19.00 sati, u prostoru knjižnice Visokog evanđeoskog teološkog učilištaOsijek, Cvjetkova 34, održat će se predstavljanje knjige "Nisam zavijao s vukovima", autora Tomislava Jakića. Ugledni novinar velikog iskustva u novinarstvu i politici iznosi svoja sjećanja iz svoje bogate biografije. Sjećanja počinju od autorova djetinjstva, preko prvih koraka u novinarstvu, rada i života u socijalističkoj Hrvatskoj i Jugoslaviji, raspada Jugoslavije i stvaranja neovisne Hrvatske do burnih godina kada obavlja visoku dužnost vanjskopolitičkog savjetnika predsjednika Mesića.Promotori knjige su:Gradimir Gojer, kazališni režiser (Sarajevo, BiH)dr. Svjetlana Broz (izdavač, Gariwo)dr. sc. Peter Kuzmič (dekan VETU)Dobrodošli!
 • Stipendije za izvrsnost za rane prijave (do 30. travnja!)

  Svi studenti koji upisuju prvu godinu, preddiplomskog ili diplomskog studija, imaju pravo na stipendiju za izvrsnost!
 • Međunarodna teološka konferencija u veljači Osijeku

  Duhovnost je važna! 19.-22. veljače 2019., Osijek, Hrvatska Promišljanja o duhovnim dimenzijama misijske teologije i lokalnih misijskih praksi u Centralnoj i Istočnoj Europi