Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku raspisuje natječaj za izbor dekana/dekanice Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku (u daljnjem tekstu: Učilište) za mandatno razdoblje od četiri godine, počev od 1. listopada 2022.

Za dekana Učilišta može biti izabrana osoba u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnom zvanju profesora visoke škole, višeg predavača ili predavača.
Pored obaveza propisanih Zakonom i Statutom Učilišta, dekan treba biti u teološkom slaganju s Apostolskim i Nicejskim vjerovanjima te Lausannskim paktom. Dekan treba imati kršćansko svjedočanstvo te iskustvo vođenja, s administrativnim vještinama, te razumijevanjem za financijsko upravljanje i biti odgovoran za prikupljanje sredstava, kreiranje budžeta i raspolaganje sredstvima.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti u pisanom i elektroničkom obliku (na USB-u, u .pdf formatu), na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku, sljedeću dokumentaciju:

  • životopis u europass formatu,
  • program rada za mandatno razdoblje za koje se bira,
  • preslika odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno ili nastavno profesora visoke škole,
  • preslika diplome o stečenom stupnju obrazovanja,
  • preporuka predstavnika vjerske denominacije.

Rok za podnošenje prijave je do 1. rujna 2022. godine.

Prijave se uz potrebnu dokumentaciju dostavljaju na adresu: VETU, Cvjetkova 32, Osijek, HR-31000; s naznakom „Natječaj za izbor dekana“.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu takve prijave te osobe čije prijave ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj. 

Pristupnici na natječaj bit će obavješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku